Webinarium – Verktygslåda av enkla åtgärder för ökad aktiv transport

svenskacykelstader Nyheter

Se webinariet i efterhand. Gående och cyklister behöver mer utrymme i gatumiljön än vad som finns idag. Ökar vi antalet gång- och cykelresor så stärker vi folkhälsan, minskar utsläppen av skadliga partiklar i städerna, minskar klimatpåverkan och kan bidra till den lokala ekonomin på platserna för omvandling. Dessutom kommer mer plats kunna användas för grönska, lekplatser för barn, uteserveringar, och …

Plogwebben – ett verktyg för vintercyklisterna i Umeå!

svenskacykelstader Nyheter

Karlskoga har gått med i Svenska Cykelstäder som ett led i sina ambitioner för att öka cyklingen i kommunen. Svenska cykelstäder samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Tyréns går med i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Karlskoga har gått med i Svenska Cykelstäder som ett led i sina ambitioner för att öka cyklingen i kommunen. Svenska cykelstäder samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Folkhälsokoalition vill ha renare luft

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder argumenterar tillsammans med flera aktörer i Aktuell Hållbarhet för att luften i svenska städer behöver bli renare. Enligt den breda folkhälsokoalitionen som sluter upp i debattartikeln kan både luften förbättras, folkhälsan stärkas och ekonomin utvecklas med hjälp av aktiv transport. För att göra det kräver koalitionen att regeringen: 1. Gör en översyn av de transportpolitiska målen med stärkt …

Riksdagens cykelnätverk – se webinarium om kombinerat resande i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Cykling kan göra mycket för folkhälsan, en bättre ekonomi, för miljön och för att minska utsläppen. När cykling kombineras med andra hållbara färdsätt så ökar räckvidden och det blir mer attraktivt att välja hållbara resealternativ. Men vilka är förutsättningarna för kombinerat resande i Sverige idag? Hur har man gått tillväga för att öka det hållbara resandet internationellt? Riksdagens cykelnätverk bjöd …

EU-parlamentet i Bryssel

EU-kommissionen har antagit den europeiska cykeldeklarationen

svenskacykelstader Nyheter

Förslaget till en interinstitutionell europeisk cykeldeklaration, som tillkännagavs av EU-kommissionären för transport Adina Vălean vid ett event i Sevilla, välkomnades med entusiasm av cykelföreningar i Europa. ”Cykeldeklarationen är unik i sitt slag då den visar på en stark viljeyttring på cykelområdet, och det av ett av EU:s tyngsta organ. Deklarationen har särskilt intressanta implikationer för ekonomin, för utsatta grupper och …

Svenska Cykelstäder med i SVT:s morgonstudio

svenskacykelstader Nyheter

Ska motoriserade fordon trängas på en redan för smal cykelbana? Eller bör politiken istället prioritera utrymme för hållbara och hälsofrämjande färdslag? Onsdag 16 augusti lyfte SVT diskussionen om utrymme och regler i Morgonstudion. Verksamhetsledare Samuel Williams deltog live för Svenska Cykelstäder, ca 01.22 in i inslaget. Inslaget kan ses här. Omslagsbild: Roland Magnusson/Mostphotos