Fakta och nyckeltal kring barn och ungas cykling

Emil Törnsten Nyheter

Cyklingen har minskat bland barn och unga och deras hälsa försämras. Uppmaningen och uppropet Låt barnen styra! handlar om att flera undersökningar visar att många barn vill cykla till skolan, men att föräldrarna ofta väljer att skjutsa dem med bil istället. Att låta sitt barn cykla själv eller att cykla tillsammans har dokumenterat positiva effekter. Förutom motionen visar forskning att …

Förläng säsongen – förläng livet

Emil Törnsten Nyheter

Förläng säsongen – förläng livet är en uppmaning och ett upprop initierat av föreningen Svenska Cykelstäder där några av Sveriges mest ambitiösa kommuner och regioner, som målmedvetet arbetar för ökad cykling, ingår. Tillsammans vill vi höja cyklingens status för att uppnå vår gemensamma vision om att 50 % av alla resor i landet som är kortare än fem kilometer ska ske …

Sweco blir associerad medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Som Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur jobbar Sweco med att få in cykelperspektivet från tidig planering till detaljutformning. Med förhoppning om ett brett samarbete kring cykelplanering går de nu med i Svenska Cykelstäder.

”Beklämmande när regeringen rubbar överenskomna cykelsatsningar”

svenskacykelstader Nyheter

Region Stockholm är ny medlem i Svenska Cykelstäder och regionrådet Gustav Hemming (C) ser stor potential i att skapa en gemensam nationell allians mot rådande bilnormer – och för cykling.
– Inom den nationella politiken ses cykling fortfarande inte som ett transportslag jämbördigt andra. Det vill vi ändra på.

“Cykling är en rättvisefråga som måste prioriteras”

Emil Törnsten Nyheter

Att öka cyklingens andel av transporterna anses vara en viktig åtgärd – inte bara för klimatet utan även som en preventiv sjukvårdsinsats. Det här har dock ofta setts som en marginell storstadsfråga vilket nu ifrågasätts i olika potentialstudier.  Ett antal regioner runt om i landet har undersökt hur många som kan ta sig till jobb och skola med cykel – …

Låt barnen styra!

Emil Törnsten Nyheter

Låt barnen styra! är en uppmaning och ett upprop initierat av föreningen Svenska Cykelstäder där några av Sveriges mest ambitiösa kommuner och regioner, som målmedvetet arbetar för ökad cykling, ingår. Tillsammans vill vi höja cyklingens status och inspirera människor att vardagscykla mer. Vår gemensamma målsättning är att hälften av alla resor i landet som är kortare än fem kilometer ska …

Svenska Cykelstäder: Ta fram lagstiftning för cykling mot enkelriktat

Emil Törnsten Nyheter

Efter att länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att underkänna stadens skyltning av cykling mot enkelriktat kan cykelsatsningar i hela landet komma att läggas på is. Nu växer kraven från kommunerna på moderniserad lagstiftning. – Ökad cykling ger stora vinster för samhället, men det förutsätter också att den som cyklar kan få en gen och trygg väg från A till B. …

”Cyklingens status ska höjas i samhällsplaneringen”

Emil Törnsten Nyheter

Ökade nationella investeringar i infrastruktur och att höja cyklingens status i planeringen. Det är några av de saker som kommun- och regionpolitikerna i Svenska Cykelstäders nyvalda styrelse ska arbeta mot. Förnyat förtroende som ordförande vid årsmötet i Helsingborg fick Moa Rasmusson (L), som till vardags är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Sollentuna kommun. – Vi är en ung förening men fyller …

Nätverksträff med årsmöte 21/5 i Helsingborg

Emil Törnsten Nyheter

Den 21:a maj, dagen innan den nationella cykelkonferensen, träffas Svenska Cykelstäder för en nätverksträff med årsmöte i Helsingborg. De olika strimmorna riktar sig till anställda i medlemsorganisationerna som arbetar med infrastruktur/cykelplanering, MM/kommunikation samt till politiker. Ämnen som berörs är bl.a. opinionsbildning, infrastrukturinventering och optimering av cykelstrategier. Medlemmar kan anmäla deltagande senast 15/5 via denna länk. Adress: Stadsbyggnadsförvaltningen. Järnvägsgatan 22, 252 …

Foto: Trollhättans kommun

Barnens hälsa i fokus när Trollhättan cykelsatsar

Emil Törnsten Nyheter

Projektet Cykelsommar. Foto: Trollhättans kommun Med våren kommer också cyklisterna i många svenska städer. En stor andel av dem är vuxna och oro har uttryckts över att barns cyklande minskar. Trollhättan är en av kommunerna som vill vända utvecklingen. Barn och unga behöver minst 60 minuter fysisk aktivitet om dagen. Det kan låta lite, men faktum är att ytterst få …