EU:s transportministrar antar europeisk cykeldeklaration

svenskacykelstader Nyheter

Den europeiska cykeldeklarationen är nu antagen av EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet. Deklarationen är en milstolpe för cykling i Europa och antogs i Bryssel den 3:e april. Närvarade från den svenska regeringen gjorde infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Under ledning av det belgiska EU-ordförandeskapet samlandes EU:s transportministrar i Bryssel den 3:e april. Kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet har nu antagit det första inter-institutionella EU-policyn någonsin. Transportministrarnas underskrift går i linje EU:s växande ambitioner på cykelområdet. Deklarationen innehåller bland annat skrivningar om finansiering, platskrav och cyklingens bidrag till ekonomin.

Deklarationen lyfter fram cykeln som ett centralt transportslag för hållbar omställning, folkhälsa och framkomlighet, och pekar på vikten av att frigöra medel till ökad cykling på alla politiska nivåer. Deklarationen innehåller 36 åtaganden indelade i 8 tematiska områden. EU identifierar cykling som ett transportslag som kan bidra till många mål på området miljö- och klimat, stärkt folkhälsa, social inkludering och bättre ekonomi.

”Cykeldeklarationen är en central milstolpe – nu erkänner och uppmuntrar EU:s medlemsländer cyklingen som transportslag och alla positiva effekter på miljön, folkhälsan, ekonomin och tillgänglighet. Nu har EU:s medlemsländer uttryckt att de vill bygga samhällen för cykling” säger Samuel Williams, verksamhetsledare för Svenska Cykelstäder.

Deklarationen vill se att cykling integreras på alla nivåer av transportplanering. För att nå mål och förverkliga cykelstrategier vill EU se att medel frigörs från viktiga fonder för EU:finansering, såsom en sociala fonden, sammanhållningsfonden och Social Climate Fund – för att garantera att cyklingen får de resurser som behövs för att kunna öka och utvecklas.

Deklarationen antas inför det stundande EU-valet där Europeiska cykelfederationen tagit fram en kampanj för att uppnå ett cykelvänligt Europaparlament.

Läs mer:

European_Declaration_on_Cycling_en_0.pdf (europa.eu)

https://ecf.com/civicrm/mailing/view?id=5817&reset=1

EU-kommissionen har antagit den europeiska cykeldeklarationen – Svenska Cykelstäder (svenskacykelstader.se)

Shift Gears for Europe – votebike.eu – A manifesto for the 2024 European elections to unlock the benefits of cycling for all EU citizens. MEP candidates can pledge their support now!

Omslagsbild: Mostphotos/NIKOLAI TSUGULIEV