Våra forum

Svenska Cykelstäders forum
Föreningen har ett digitalt, mailbaserat forum i Google Groups där medlemmarna kan tipsa om aktiviteter, dela nyheter, ställa frågor och utbyta kunskap. Via gruppens e-post når man ett par hundra aktiva trafikplanerare, politiker och andra som arbetar med cykelfrågor. Detta är det stora, allmänna forumet. Här skickar vi också regelbundet ut en sammanställning av omvärldsbevakning i cykelfrågor.
Cykelvänlig skola forum
Forum för alla som arbetar för att skolor ska bli mer cykelvänliga, inom vår verksamhet Cykelvänlig skola.

Arbetsgrupp mikromobilitetstjänster
Forum för arbetsgruppen som arbetar med kommuners hantering av hyrsystem för elsparkcyklar/elscootrar.

Arbetsgrupp infrastruktur
Forum för arbetsgruppen som arbetar med infrastrukturfrågor.

Arbetsgrupp regioner
Forum för Svenska Cykelstäders regionala samverkansgrupp Regioner för cykling.

Arbetsgrupp resvanor
Forum för arbetsgruppen som arbetar med resvanor.

Arbetsgrupp drift och underhåll
Forum för arbetsgruppen som arbetar med drift och underhåll.

Kontakta oss på info@svenskacykelstader.se för att få tillgång till forumen.

Image