Svenska Cykelstäder hyllar goda cykelinsatser igen

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder återlanserar sitt Cykelplaneringspris med förnyade kriterier och öppnar för en mångfald av nomineringar. Priset går till en cykelåtgärd som kan bli ett utmärkt föredöme för andra kommande cykelåtgärder – och spannet av insatser är stort.

Svenska cykelstäder vill lyfta fram goda exempel på cykelåtgärder som leder till bättre förutsättningar för de som cyklar – eller för de som kan tänkas välja cykeln men som inte gör det idag. Svenska Cykelstäders planeringspris tilldelas en cykelåtgärd som på ett utmärkt sätt har beaktat cyklingens förutsättningar och behov och därigenom fört utvecklingen framåt för cykelplaneringen i Sverige. Ett vinnande koncept kan både vara en väl utförd åtgärd av mindre karaktär, eller en riktig storsatsning i samhällsplaneringen.

Av de bidrag som nomineras väljs tre finalister ut som får möjlighet att spela in en video som visar upp åtgärden. Priset kommer att delas ut vid Forum Vätternrundan den 14:e juni, ett av Sveriges viktigaste cykelevent och en samlingspunkt för forskning, politik, näringsliv, cykelidrotten och cykelsporten i Sverige. Nytt för i år är att kriterierna Cykelbarhet, Tillgänglighet och Nytänkande har breddats för att fler sorters åtgärder ska kunna nomineras, där föreningen vill att fler ska tänka cykelplanering i ett större perspektiv. Det kan vara en cykelgata, cykelbana, cykellekplats eller cykelbro. Eller varför inte ett nytänkande och planläggning av gaturummet eller annan anläggning som får fler att cykla?

– Med ett större omfång på priset hoppas vi på en mångfald av nomineringar. Det finns många bra cykelinitiativ i Sverige som behöver lyftas upp och visas upp, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder. 

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Åtgärden som nomineras behöver vara beslutad, och en effekt ska kunna dokumenteras. Den dokumenterade effekten kan se ut på olika sätt, och kan vara både kvalitativ eller kvantitativ.

– Cykelplaneringspriset är ett tillfälle att hylla de otroliga insatser som görs för cyklingen, som tyvärr allt för sällan uppmärksammas. Vi hoppas på att många vågar nominera, och att vi kan se en effekt av åtgärderna som nomineras. Kanske har några intervjuats om sina upplevelser av en åtgärd? Eller kan man se att antalet cyklister ökat på platsen? Effekter kan synas på olika sätt, säger Samuel Williams, verksamhetsledare på Svenska Cykelstäder.

Förra årets cykelplaneringspris gick till Krister Isaksson för det arbete han utfört med cykelstråket längs Ulvsundavägen i Bromma. Utformningen av cykelstråket innebar bland annat omprioriteringar av gaturummet, tydligare företräde för cyklister och ändringar av körfältsbredder, placeringen av skyltar samt busskurer.

Vem kan då nominera?

-Det kan vem som helst göra. Vi välkomnar nomineringar från kommuner, regioner, forskningen, företag eller varför inte politiker som vill lyfta det som görs på hemmaplan, eller kanske hos en kollega i en annan stad? säger Samuel Williams.

Läs mer och nominera här!

Foto: Samuel Williams/Svenska Cykelstäder

Tveka inte att skicka in din nominering!

Omslagsbild: Romna Clekovs/Mostphotos