Skandinaviska vägmarkeringsföreningen blir associerad medlem

svenskacykelstader Nyheter

Skandinaviska vägmarkeringsföreningen (SVMF) har anslutit som associerad medlem i Svenska cykelstäder. SVMF – som samlar både entreprenörer, materialproducenter, maskinproducenter, och rådgivare inom vägmarkeringsbranschen i Skandinavien vill bidra med kunskap till Svenska cykelstäders nätverk.

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen (SVMF) grundades 1972 och består av företag som arbetar inom vägmarkeringsbranschen i Danmark, Norge och Sverige. SVMF arbetar för ökad trafiksäkerhet, forskning och andra inom området infrastruktur. Studier och undersökningar visar att rätt vägmarkeringar är en flexibel och effektiv lösning som på flera sätt bidrar till bättre cykelinfrastruktur, och är därför en viktig fråga för SVMF. Genom detta arbete främjar SVMF utvecklingen av säker cykelinfrastruktur med målsättning om bättre förutsättningar för cyklister utmed vägarna och ökad andel cykling i Skandinavien.

SVMF vill fortsätta bidra till ökad cykling som associerad medlem i Svenska cykelstäder. Anders Wellving blir ny kontaktperson i Svenska cykelstäder. Anders är Commercial Development Manager på Geveko Markings, och leder arbetet SVMF:s mikromobilitetsarbetsgrupp. Dessutom arbetar han nära Europeiska cykelfederationen (ECF) och deltar i EU:s generaldirektorat för mobilitet och transporter (DG-MOVE).

”Cykling har lyfts i den politiska agendan och ses som en allt viktigare faktor för att uppnå mål om både hållbarhet – till exempel ”the green deal” – och hälsa.”

– säger Anders Wellving, SVMF:s nya kontaktperson i Svenska Cykelstäder

Hur ser Skandinaviska vägmärkesföreningen på behovet av ökad cykling?

– De senaste åren har det skett mycket positivt i fråga om cykling både på ett europeiskt och globalt plan. Cykling har lyfts i den politiska agendan och ses som en allt viktigare faktor för att uppnå mål om både hållbarhet – till exempel ”the green deal” – och hälsa. Det syns inte minst genom den Europeiska cykeldeklaration som nyligen antagits inom EU, säger Anders Wellving.

SVMF ser det som viktigt att politiska initiativ följs upp med handling och konkreta åtgärder. Målet är öka andelen cyklande hos befintliga cyklister och uppmuntra de som inte gör det idag att börja med cykling.

Hur får vi fler att välja cykeln?

– Här handlar det om att skapa förutsättningar för oss medborgare och konsumenter att i ökad utsträckning välja cykeln som färdmedel. Antingen för hela färdvägen eller delar av den, i anslutning till allmänna kommunikationsmedel, säger Anders Wellving.

Skandinaviska vägmarkeringsföreningen välkomnas som associerad medlem i Svenska cykelstäder.

Läs mer om Skandinaviska vägmarkeringsföreningen här.

Omslagsbild: SVMF