Image

Det är dags att förändra svensk cykelpolitik

Svenska Cykelstäder är en förening bestående av landets mest ambitiösa kommuner och regioner, som målmedvetet arbetar för ökad cykling. Föreningen välkomnar även företag och forskningsinstitut som associerade medlemmar. Siktet är inställt på att bli ännu bättre.
Läs mer

Sveriges bästa aktörer under samma tak

Föreningen har målsättningen att öka andelen cykelresor, att göra cyklingen enklare, tryggare och roligare samt att höja cyklingens status på kommunal, regional och nationell nivå. Vi arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning.
Läs mer

En historisk möjlighet för bättre städer

Nätverket innebär en historisk möjlighet att gemensamt främja tillgängliga, framkomliga, hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer. När de bästa aktörerna inom fältet samlas under gemensamt flagg kan utvecklingen lyftas till nästa nivå.
Läs mer

Den gemensamma visionen för Svenska Cykelstäder är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel

Cykelfakta

Image

Cyklingen ökar kraftigt i svenska städer

Image

Cykelinvesteringar lönar sig för samhället

Image

Allt mer pengar satsas på cykling