Den gemensamma visionen för Svenska Cykelstäder är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel

Cykelfakta

 • Cyklingen ökar kraftigt i svenska städer

 • Cykelinvesteringar lönar sig för samhället

 • Allt mer pengar satsas på cykling

Nyheter

 • COWI blir associerad medlem i Svenska Cykelstäder

  Med en cykelsatsning i ryggen blir COWI associerad medlem i Svenska Cykelstäder. Konsultfirman märker en ökad efterfrågan på tjänster kopplade till cykel och kraftsamlar nu inom området. COWI:s Pernilla Sott ser fram emot kunskapsutbytet inom Cykelstäderna: – Ett engagemang i Svenska Cykelstäder ligger helt i linje med vår satsning på hållbarhet och cykel. Vi kommer […]

 • Se cyklingens potential för framtidens transportsystem

  ”Det handlar också om grundläggande tillgänglighet, trygghet och framkomlighet i hela landet.” Foto: Nils Jakobsson / Bildbyrån En attraktiv cykelinfrastruktur, som är framkomlig och säker, är avgörande för att cyklingen ska öka och bli tryggare. Cykelinvesteringar är dessutom lönsamma för samhällsekonomin. De avsatta medlen till cykelinfrastruktur som föreslås i nationell plan för transportsystemet 2018 – […]

 • VTI går in i Cykelstäderna

  Behovet av kunskapsutbyte och samverkan inom cykelfrågor ökar. Detta gör att VTI går in i Svenska Cykelstäder som associerad medlem. Måndag den 19 mars invigs VTI:s nya cykelforskningscentrum. VTI har fått i uppdrag av regeringen att vara administrativ värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Satsningen uppgår till 5 miljoner kronor […]