Den gemensamma visionen för Svenska Cykelstäder är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel

Cykelfakta

  • Cyklingen ökar kraftigt i svenska städer

  • Cykelinvesteringar lönar sig för samhället

  • Allt mer pengar satsas på cykling

Nyheter

  • Resultat från workshop om finansiering av cykelinfrastruktur 16 maj

    Den 16:e maj anordnade Svenska Cykelstäder tillsammans med Cykelfrämjandet, Svensk Cykling och Trafikutredningsbyrån en workshop kring finansiering av framtidens cykelinfrastruktur. Det behövs ökade anslag till attraktiva och säkra cykelvägar. Vissa kommuner och regioner avsätter betydande anslag till cykling, men hur får man med övriga? Och vad krävs för att den nationella nivån ska komma ikapp? […]

  • Svenska Cykelstäder utökas med Region Skåne

    Som en av de första regionerna är Region Skåne nu medlem i den ideella föreningen Svenska Cykelstäder. Nu fortsätter arbetet med att öka och förbättra cyklingen i Skåne. År 2017 antogs Cykelstrategi för Skåne som pekar ut riktningen för den regionala planeringen för cykel. Strategin bygger på målet att cyklingen ska öka med 58 procent […]