Det visionära gemensamma målet för Svenska Cykelstäder är att 50% av resor som är kortare än 5 km sker med cykel

Cykelfakta

  • Cyklingen ökar kraftigt i svenska städer

  • Cykelinvesteringar lönar sig för samhället

  • Allt mer pengar satsas på cykling