Den gemensamma visionen för Svenska Cykelstäder är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel

Cykelfakta

  • Cyklingen ökar kraftigt i svenska städer

  • Cykelinvesteringar lönar sig för samhället

  • Allt mer pengar satsas på cykling

Nyheter

  • VTI går in i Cykelstäderna

    Behovet av kunskapsutbyte och samverkan inom cykelfrågor ökar. Detta gör att VTI går in i Svenska Cykelstäder som associerad medlem. Måndag den 19 mars invigs VTI:s nya cykelforskningscentrum. VTI har fått i uppdrag av regeringen att vara administrativ värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Satsningen uppgår till 5 miljoner kronor […]

  • Svenska Cykelstäder besökte riksdagen och infrastrukturministern

    Svenska Cykelstäder var på plats när infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Riksdagens Cykelnätverk den 7 mars för att prata om nästa steg kring den nationella cykelstrategin, Ministerns slutsats var tydlig: – Högre ambitionsnivåer kommer att krävas framöver, sade ministern. Inför en publik bestående av riksdagsledamöter och cykelorganisationer berättade ministern om sin cykelbakgrund. Han avslöjade att han […]