Den gemensamma visionen för Svenska Cykelstäder är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel

Cykelfakta

  • Cyklingen ökar kraftigt i svenska städer

  • Cykelinvesteringar lönar sig för samhället

  • Allt mer pengar satsas på cykling

Nyheter

  • Tornet rullar in i Svenska Cykelstäder

    Tornet AB går nu in som medlemmar i Svenska Cykelstäder, en förening som målmedvetet arbetar för cykelns och cyklingens möjlighet att bidra till hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer. – Med våra erfarenheter om var och hur vi bygger våra fastigheter är jag övertygad om att vi kan bidra till föreningens fortsatta arbete. Vi är givetvis […]

  • Svenska Cykelstäder önskar god jul!

    Ännu ett framgångsrikt år i arbetet för mer tillgängliga, framkomliga, hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer går till ända! Varför har året varit så framgångsrikt, undrar den bistre som tycker att Sverige aldrig blir något cykelland. Jo, många små steg tas som tillsammans blir stora: Svenska kommuner vågar testa saker de inte gjort förut. Mobila cykelparkeringar, totalentreprenad vid cykelvägsbyggen, cykelbibliotek, […]