Den gemensamma visionen för Svenska Cykelstäder är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel

Cykelfakta

  • Cyklingen ökar kraftigt i svenska städer

  • Cykelinvesteringar lönar sig för samhället

  • Allt mer pengar satsas på cykling

Nyheter

  • Svenska Cykelstäder önskar god jul!

    Ännu ett framgångsrikt år i arbetet för mer tillgängliga, framkomliga, hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer går till ända! Varför har året varit så framgångsrikt, undrar den bistre som tycker att Sverige aldrig blir något cykelland. Jo, många små steg tas som tillsammans blir stora: Svenska kommuner vågar testa saker de inte gjort förut. Mobila cykelparkeringar, totalentreprenad vid cykelvägsbyggen, cykelbibliotek, […]

  • Ännu ett cykelhus byggs i Malmö

    Malmö har redan en av de högsta cykelandelarna i Sverige, och nu blir förutsättningarna ännu bättre. Ytterligare ett hus byggs med endast ett fåtal bilparkeringar. Istället kan de boende använda el- och lådcykelpoolen som finns i huset. Läs mer här: http://www.byggvarlden.se/promenadhus-nytt-pilotprojekt-i-malmo-118720/nyhet.html