Efter årsmötet: Ny verksamhetsplan, nya stadgar och fortsatt förtroende för styrelsen

svenskacykelstader Nyheter

Vid årsmötet den 26 maj valdes styrelsen i sin helhet om. Stadgarna ändrades också för att öppna upp för suppleanter i styrelsen. Valberedningen fick i uppdrag att utse suppleanter för kommande år och de väntas inom kort att utlysa att de tar emot nomineringar. Med den verksamhetsplan som fastställdes för 2021-2023 så fortsätter Svenska Cykelstäders offensiva satsning på att expandera …

Så kan GPS-data bidra i cykelplaneringen. Se diskussionsplattformen i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Den 31 maj 2021 arrangerade Svenska Cykelstäder en första av flera planerade medlemsträffar, som en del av en diskussionsplattform, på temat cykeldata. Denna gång var fokus på GPS-data. Hur och till vad kan det användas? Vilka framtida behov ser kommuner och andra? Deltagarna lärde sig om hur det kan användas i trafikplaneringen och diskuterade utvecklingsbehov inför framtiden. Avsnitt 0:00 Introduktion …

Bilarna måste flytta på sig för cyklisterna

Emil Rensvala Nyheter

Biltrafiken har under alldeles för lång tid fått för mycket utrymme i våra städer, skriver Svenska Cykelstäders ordförande Moa Rasmusson och Dan Nerén från mobilitetsföretaget Tier. Ta del av hela debattartikeln i Upsala Nya Tidning här. ”Varje år omkommer ett hundratal personer i trafiken, till största del med inblandning av bil. Samtidigt omkommer ett tusental personer varje år till följd …

How the Netherlands will get even more people cycling. Se webbinariet i efterhand

Emil Rensvala Nyheter

Nederländerna har sedan 1970-talet skapat världens bästa förutsättningar för cykling, vilket resulterat i Europas högsta cykelandel där mer än var fjärde resa sker på cykel. I webbinariet hör vi hur de arbetar för att öka cyklingen med ytterligare 20 procent under tio år, fram till 2027. Webbinariet arrangerades av Riksdagens cykelnätverk i samarbete med paraplyorganisationen Svensk Cykling. Hållpunkter: 0:00 Introducing …

Enorm cykelpotential i Gävleborg: ”Behöver få högre status i transportsystemet”

svenskacykelstader Nyheter

15 minuters cykelväg till jobb och utbildning för halva befolkningen. Låter det som en utopi för ett skogbeklätt län i norra Europa? Det är faktiskt dagsläget i Region Gävleborg, som nu går med i Svenska Cykelstäder. För att frigöra potentialen efterfrågar regionen särskilda regeländringar. Den potentialstudie som nyligen genomfördes visar att 48 procent av befolkningen kan pendla på under 15 …

EU-beslut: Nu blir det lättare att ta med cykel på tåg

svenskacykelstader Nyheter

Nya och renoverade tåg ska ha minst fyra cykelplatser. Om det inte är möjligt att ta med cykel på tåg så ska resenären ha möjlighet att få ersättning. Det är en del av de nya regler för tågresenärer som EU:s beslutsinstanser har enats om. – De nya reglerna kommer på sikt att öka tillgängligheten enormt. Nu blir det mycket lättare …

Cykelvänlig skola: Svenska Cykelstäder tar fram ny verktygslåda

svenskacykelstader Nyheter

Barn ska ha bra förutsättningar att kunna cykla till skolan och därför tar Svenska Cykelstäder under 2021 fram en verktygslåda för cykelvänliga skolor. Kommuner, regioner, skolor och även föräldrar kommer att serveras verktyg och inspiration för att främja barns cykling. Det kommer även att finnas en checklista för vad det innebär att vara en cykelvänlig skola. – Tanken är att …

Trotsar breddad genomfartsled – Mora kommun ska få fler att cykla

svenskacykelstader Nyheter

I Mora cyklar redan var fjärde person varje eller nästan varje dag, men fler ska det bli när nya cykelstadsmedlemmen Mora kommun satsar. ”Det räcker inte att bara skapa säkra och trygga miljöer, cyklingen måste ges samma eller bättre förutsättningar än bilen”, säger samhällsplaneraren Kristina Hållmats. En utmaning är en breddad genomfartsled genom staden. Mora kommun bedriver sedan flera år …

Ökat aktivt resande – hur kan den nationella transportplaneringen bidra? Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Bättre folkhälsa, minskade utsläpp och ökad tillgänglighet – det kan bli effekten av bättre nationell och regional infrastruktur för cykling och gång. Men hur når vi dit? I detta webbinarium i mars 2021 diskuterade myndigheter och regioner vilka utmaningar och möjligheter som finns i den nationella transportplaneringen utifrån strävan mot att fler ska vilja välja cykeln som färdmedel. Webbinariet anordnades …