EU-parlamentet antar resolution om fördubblad cykling till 2030

svenskacykelstader Nyheter

Europaparlamentet tog den 16 februari ett historiskt beslut för att öka cyklingen i Europa. Parlamentet uppmanar EU-kommissionen att ta fram en cykelstrategi som ska säkra en fördubblad cykling i EU:s länder på mindre än sju år. Resolutionen som antagits av parlamentet föreslår bland annat: – Att de cyklade kilometrarna i EU ska fördubblas till 2030 – Att 2024 ska utnämnas …

Vintercykling – hur kan svenska städer lära av finska Uleåborg? Se webinariet i efterhand här.

svenskacykelstader Nyheter

Uleåborg i norra Finland är en stad som utmärker sig för sin cykelkultur – även under vinterhalvåret. Uppskattningar visar på att cykelandelen är så hög som 22 %. Hur har Uleåborg lyckats? Hur kan svenska städer ta efter och följa Uleåborgs exempel? I det här webinariet får vi höra från centerpolitikern Mirja Vehkaperä (C) Uleåborg, erfarenhet och analys från Rune …

Utmärkta exempel på cykelplanering – se webinariet här

svenskacykelstader Nyheter

Vilka utmärkta exempel finns på god planering för cykeln i Sverige och Skandinavien? Hur har planeringen av gång- och cykelbroar, cykelgator och cykelfält i skandinaviska städer gått till? Onsdag den 22:a februari gjorde Svenska Cykelstäder under en timme nedslag i Oslo, Helsingborg och Göteborg, som fick lyfta fram sina bästa projekt och planeringsåtgärder i gynnandet av cykeln. Föreningen informerade även …

Region Jönköpings län senaste regionmedlem

svenskacykelstader Nyheter

Region Jönköpings län har fattat beslut om att öka cykelns roll som transportmedel i länet. Som del av sin strategi har regionen sökt medlemsskap i Svenska Cykelstäder. Cykelstäderna samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Karlskoga ny medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Karlskoga har gått med i Svenska Cykelstäder som ett led i sina ambitioner för att öka cyklingen i kommunen. Svenska cykelstäder samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Här är årets cykelvänligaste arbetsplatser

svenskacykelstader Nyheter

Konsultföretaget Trivector i Lund har utsetts till årets cykelvänligaste arbetsplats 2022. Utmärkelsen delas ut av Cykelvänligast, en nationell plattform som drivs av Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder. Totalt har över 200 arbetsplatser från hela Sverige deltagit och runt 70 av dem diplomerats som cykelvänliga.    – Genom att delta i Cykelvänligast har arbetsplatserna skapat en bättre arbetsmiljö för sina anställda och samtidigt …

Höstkonferensen i Växjö – inspiration från cyklingspionjärer, lokala föredömen och fördjupat kunskapsutbyte mellan medlemmar

svenskacykelstader Nyheter

Den 19-20 oktober hölls Svenska Cykelstäders höstkonferens i samarbete med Växjö kommun. Nätverksträffen erbjöd bland annat inspiration och inspel från Nederländernas cykelambassad, ett fördjupat kunskapsutbyte i form av workshops och lokala exempel på Helsingborgs och Växjös arbete för ökad cykling. Efter ett varmt välkomnande av Växjö kommun bidrog inledningstalaren Chris Bruntlett från den nederländska cykelambassaden med inspiration, utformningsprinciper och redogörelse …