Image

10 september - Nätverksträff och mingel i Örebro

Svenska Cykelstäder och Örebro kommun bjuder in till nätverksträff och mingel i Örebro. 

Sverige är i en pågående omställning av transportsystemet, där städerna spelar en central roll. Möjligheterna är många. Med en växande andel cykeltransporter kommer samhället att kunna dra fördelar både i bättre folkhälsa, mer framkomlighet, en starkare ekonomi, bättre miljö och mindre klimatpåverkan.

Den här nätverksträffen - med efterföljande öppet mingel - riktar sig till dig som är samhällsplanerare, politiker, trafikplanerare, strateg eller konsult och som arbetar med hållbara transporter, folkhälsa, miljö- och klimatstrategi eller stadsplanering. Under träffen får du möjlighet att ta del av Cykelstädernas samlade kunskap på området.

Under den här tematräffen syftar Svenska Cykelstäder och Örebro kommun till att:

 • Lyfta fram exempel på spetstekniker för mobility management och ökad trafiksäkerhet i svenska kommuner geofencing
  • Projektet HasT - Geo-fencing för hastighetssäkrad trafikzon i stadskärnan - Enköping, CLOSER, VTI, Keolis m.fl
  • Vintercykling, Arbetsgivarprojekt och samarbete med Örebro universitet - Våra fungerande åtgärder - Örebro kommun
  • Metoden MER (Emotionella och rationella motiv för resval) - Jesper Johansson & Hedda Ericsson, Tyréns
 • Bidra till internationell omvärldsbevakning inom samhälls- och trafikplanering
 • Samla Cykelstädernas främsta kompetens på området och sprida kunskap och resultat
 • Ge inblick i pågående forskning 
  • Metoder för urban och regional utveckling - Dalia Mukhtar-Landgren, lektor, Lunds universitet

Praktiskt

Nätverksträff

Tid: 10 september, kl 11.30-17

Plats: Östra bangatan 7 A (Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen), Örebro

Nätverksträffen riktar sig till Svenska Cykelstäders medlemmar och ingår i medlemskapet. Är du inte medlem och vill delta? Kontakta oss.

Mingel (öppet för alla på cykelkonferensen)

Tid: 10 september, kl 18-21

Plats: Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1

Boende och resa

Bokas separat av varje enskild organisation. Varje deltagare står för sina rese- och boendekostnader. 

Kontakt

Samuel Williams, verksamhetsledare, info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter.

Tillgänglighet 

Meddela Svenska Cykelstäder om du har särskilda behov gällande tillgänglighet i eller i anslutning till lokalerna i Örebro.

Ändringar

Svenska Cykelstäder reserverar sig för ändringar i programmet vid behov. Programmet uppdateras löpande. 

Varmt välkommen!

 

Omslagsbild: Roland Magnusson/Mostphotos