Årets cykelplaneringspris tilldelas Cykelgaraget Kronprinsen i Malmö

svenskacykelstader Nyheter

Cykelgaraget- och passagen Kronprinsen i Malmö vinner årets cykelplaneringspris. Heimstaden tar emot priset på plats vid Forum Vätternrundan 14 juni, och blir den andra aktören någonsin som tar hem vinsten. Cykelplaneringspriset går till en åtgärd som på ett utmärkt sätt beaktat cyklingens förutsättningar, och som därmed fört cykelplaneringen framåt i hela landet.

Cykelplaneringspriset delas i år ut för andra gången till en åtgärd som karaktäriserats av cykelbarhet, tillgänglighet och nytänkande. Årets pris går till cykelgaraget Kronprinsen i Malmö. Cykelgaraget är ett uppvärmt inomhusgarage i direkt anslutning till handelsplatserna, med en passage för cyklister som ansluter till cykelbanan utanför kvarteret. Heimstaden och projektpartners, bland annat NCC, har i utformningen omvandlat en tidigare lastkaj till en passage och garage. Cykelgaraget inhyser servicestation, cykelpump, paketboxar och cykelparkeringar för olika sorters cyklar, såsom lådcyklar. Uppemot 1000 cyklister använder garaget varje dygn.

– Cykelgaraget i Malmö är ett utmärkt exempel på hur innovation kan användas i omvandlingen av befintliga ytor, och hitta nya användningsområden i hus som redan byggts. Kronprinsen sätter nu cyklisten i centrum, från gata till garage. Med god framkomlighet, trygghet och service gör man det enkelt, tillgängligt och säkert att välja cykeln. På så sätt har det här projektet bidragit till Malmös stadsomvandling. Vi hoppas att fler fastighetsbolag, byggaktörer och svenska städer följer i Heimstadens fotspår, säger Mathias Lindow, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Cykelpassagen ut mot anslutande cykelbana och gata (Foto: Heimstaden, 2023)

Ville respektera historien med plats för nya idéer

– När vi började moderniseringen av Kronprinsen hade vi som målsättning att respektera byggnadens historia men också göra plats för nya idéer. Vad som tidigare var en lastkaj med lågt i tak och stängd för allmänheten, har blivit en cykelpassage som öppnar upp centrat på ett kreativt sätt och gör Kronprinsen mer tillgänglig för malmöbor som premierar hållbara resor, säger Sara Escobar, Centrumledare på Heimstaden.

En expertjury utser vinnaren

En jury bestående av experter med olika kompetens – från VTI Cykelcentrum, KTH, Cykelfrämjandet, Vätternrundan, Trafikverket och Svenska cykelstäder – har utsett årets vinnare i samstämmighet.

Juryns motivering lyder:

I årets vinnare ser vi en aktör som går före och verkar som en positiv kraft i främjandet av hållbara och hälsofrämjande städer. Omställningen som sker i svensk stadsplanering kräver både innovation och intelligent användning av befintliga resurser – två synergier som uppnås i cykelgaraget Kronprinsen i Malmö. Heimstaden och projektpartners visar med Kronprinsens cykelgarage hur man gör det enkelt, säkert och tillgängligt att välja cykeln som färdmedel för vardagens transportbehov. Effekten är att uppemot 1000 besökare använder sig av cykelparkeringen per dygn. Vi hoppas att fler aktörer följer i kölvattnet av Kronprinsens föredöme och planerar för cykeln i centrum.” 

Tre finalister på plats vid prisutdelningen

Tre finalister till cykelplaneringspriset hade utsetts av juryn. På plats vid Forum Vätternrundan var Varberga cykellek från Örebro (se presentation) och cykellederna Kattegatt, Sydkust och Sydost (se presentation). Hela prisceremonin hölls på plats vid Forum Vätternrundan, 14 juni i Motala.

Kronprinsen (Foto: Heimstaden, 2023)

Juryns sammansättning:

Mathias Lindow, ordförande Svenska Cykelstäder  
Karolina Isaksson, professor vid VTI och KTH 
Rune Karlberg, ledamot i Cykelfrämjandets riksstyrelse  
Jones Karlström, biträdande föreståndare, VTI Cykelcentrum 
Maja Edvardsson, utredare, Trafikverket
Oskar Sundblad, VD, Vätternrundan

Omslagsbild: VTI