Efter årsmötet 2022: ny ordförande och nyinval i styrelsen

svenskacykelstader Nyheter

Vid årsmötet den 27 april valdes Christina Bernhardsson (S) från Umeå till ny ordförande för föreningen: – Jag ser fram emot att sätta handling i verksamhetsplanen och driva cykelfrågorna framåt under det här viktiga året. Vi är ett avlångt land där det råder olika förutsättningar från norr till söder. Vi ska fortsätta vara en stark röst för att skapa säkra …

Enköping medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Enköping har under våren 2022 anslutit till Sveriges övriga främsta cykelstäder. Svenska Cykelstäder är en växande förening som samlar allt fler kommuner, regioner och associerade medlemmar som vill verka för ökad cykling.

Nu gör vi Sveriges arbetsplatser cykelvänligare

svenskacykelstader Nyheter

Cykelvänligast är en ny nationell plattform som erbjuder stöd, rådgivning och inspiration till arbetsplatser runt om i landet som vill göra det enklare för sina medarbetare att välja cykeln.

Flen medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Flen har gått med i Svenska Cykelstäder och utgör nu en av föreningens 36 medlemskommuner. Svenska Cykelstäder är en växande förening som samlar allt fler kommuner, regioner och associerade medlemmar som vill verka för ökad cykling.

Svenska Cykelstäder om Trafikverkets förslag till nationell plan: inte tillräckligt

svenskacykelstader Nyheter

Ökad cykling innebär stora vinster för klimatet, folkhälsan och en hållbar stadsutveckling. När Trafikverket presenterar sitt förslag till nationell plan 2022-2033 missar man att tillvarata cyklingens stora potential, det anser Svenska Cykelstäder. Under pandemiåren har cykelsatsningarna ökat på flera platser i Sverige och runtom i världen. Samtidigt går endast en bråkdel av de 799 miljarder som aviserats i nationell plan …

Tier Mobility ansluter som associerad medlem

svenskacykelstader Nyheter

Företaget Tier Mobility, som bland annat hyr ut elcyklar och elsparkcyklar, ansluter till Svenska Cykelstäder som associerad medlem. Företaget välkomnas till att bidra i föreningens arbete för att möta dagens hållbarhetsutmaningar. Svenska Cykelstäder arbetar för visionen att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel. Särskilt i städerna är många resor under fem kilometer men görs ändå …