Tyréns går med i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Karlskoga har gått med i Svenska Cykelstäder som ett led i sina ambitioner för att öka cyklingen i kommunen. Svenska cykelstäder samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Folkhälsokoalition vill ha renare luft

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder argumenterar tillsammans med flera aktörer i Aktuell Hållbarhet för att luften i svenska städer behöver bli renare. Enligt den breda folkhälsokoalitionen som sluter upp i debattartikeln kan både luften förbättras, folkhälsan stärkas och ekonomin utvecklas med hjälp av aktiv transport. För att göra det kräver koalitionen att regeringen: 1. Gör en översyn av de transportpolitiska målen med stärkt …

Riksdagens cykelnätverk – se webinarium om kombinerat resande i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Cykling kan göra mycket för folkhälsan, en bättre ekonomi, för miljön och för att minska utsläppen. När cykling kombineras med andra hållbara färdsätt så ökar räckvidden och det blir mer attraktivt att välja hållbara resealternativ. Men vilka är förutsättningarna för kombinerat resande i Sverige idag? Hur har man gått tillväga för att öka det hållbara resandet internationellt? Riksdagens cykelnätverk bjöd …

EU-parlamentet i Bryssel

EU-kommissionen har antagit den europeiska cykeldeklarationen

svenskacykelstader Nyheter

Förslaget till en interinstitutionell europeisk cykeldeklaration, som tillkännagavs av EU-kommissionären för transport Adina Vălean vid ett event i Sevilla, välkomnades med entusiasm av cykelföreningar i Europa. ”Cykeldeklarationen är unik i sitt slag då den visar på en stark viljeyttring på cykelområdet, och det av ett av EU:s tyngsta organ. Deklarationen har särskilt intressanta implikationer för ekonomin, för utsatta grupper och …

Svenska Cykelstäder med i SVT:s morgonstudio

svenskacykelstader Nyheter

Ska motoriserade fordon trängas på en redan för smal cykelbana? Eller bör politiken istället prioritera utrymme för hållbara och hälsofrämjande färdslag? Onsdag 16 augusti lyfte SVT diskussionen om utrymme och regler i Morgonstudion. Verksamhetsledare Samuel Williams deltog live för Svenska Cykelstäder, ca 01.22 in i inslaget. Inslaget kan ses här. Omslagsbild: Roland Magnusson/Mostphotos

Svenska Cykelstäder och Egmont främjar barns aktiva skolresor

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder gör i år ett omtryck av den populära tidningen ”Min cykel & jag”, tryckt första gången 2021. Tidningen är späckad med inspiration, cykeltips och tricks och spel för barn. Flera av Svenska Cykelstäders medlemskommuner kommer att dela ut tidningen, som är gratis för barnen. Min cykel & jag är ett lustfyllt och kunskapshöjande material för barn som ska börja …

Järfälla kommun går med i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Järfälla kommun ser medlemskapet i Svenska Cykelstäder som ett naturligt tillskott till kommunens cykelarbete. Svenska cykelstäder består nu av 38 kommuner, 7 regioner och flera associerade medlemmar i Sverige som arbetar hängivet för ökad och säker cykling. Indirekt representerar över föreningen över 80 % av Sveriges befolkning, genom sina medlemsorganisationer. Järfälla kommun är en kommun med drygt 80 000 invånare. …

Nätverksträff och studieresa till Malmö och Köpenhamn

svenskacykelstader Nyheter

Den 23-24 maj hölls föreningens nätverksträff för våren i samarbete med Malmö stad. Dagen efter, 25 maj, gjorde Svenska Cykelstäder sitt första utlandsbesök under en studieresa till Köpenhamn. Nätverksdagarna innehöll flera utblickar mot nordiska och europeiska städer som skapat ytor för hållbar mobilitet och stadsutveckling. Därutöver hölls bland annat en kunskapsworkshop, föreläsningar och cykelforskning och presentationer av medlemsinitiativ. Föreningsträffen fick …