Söderhamn senaste medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Söderhamns kommun ansluter som senaste tillskott till Svenska cykelstäder. Föreningen består nu av 40 kommuner, 7 regioner och flera associerade medlemmar i Sverige som arbetar hängivet för ökad och säker cykling.

Söderhamns kommun i Hälsingland har knappt 25 000 invånare. Med sitt medlemskap hoppas kommunen ökad färdmedelsandelen för cykel. Kommunen ser potential i att ta del den samlade kompetens som finns bland Svenska cykelstäders anslutna medlemmar:

– Vi ansökte om att gå med i Svenska cykelstäder i samband med framtagandet av en trafikplan och utveckling av vårt resecentrum med mycket fokus på gång- och cykel. Vi vill öka färdmedelsandelen för cykel, både genom förbättrade fysiska förutsättningar och beteendeförändring. Vi tror att medlemskapet i Svenska cykelstäder kan inspirera och hjälpa kommunen nå sina mål, säger Elin Elfström, samhällsplanerare vid kommunen.

”Vi behöver en beteendeförändring. Det behövs också attraktiva cykelvägar och områden som är säkra året om, och servicestationer för cyklar.”

– säger Elin Elfström, samhällsplanerare på Söderhamns kommun

För att öka cyklingen i Söderhamn arbetar kommunen utifrån en prioriteringsordning, där gång- och cykeltrafik prioriteras högst, framför kollektivtrafik och sist bilar som körs fossilfritt. Dessutom är man i färd med att ta fram en ny gång- och cykelnorm, samt en parkeringsnorm och handlingsplan som fokuserar på cykel. Med dessa åtgärder hoppas man öka vardagsresorna med cykel.

– Kommunen ska även verka för att stärka gång och cykelns position som vardagligt färdmedel både inom centrala Söderhamn och den tätortsnära landsbygden, och inom kommundelscentrummen och närliggande orter och byar, säger Elin Elfström.

Cykling i i norrländsk vinter. Foto: Söderhamns kommun

Söderhamn är välkomna som medlemmar i Cykelstäderna!

Omslagsbild: Kennerth Kullman/Mostphotos