”Lägg tio procent av nationella planen på cykling”

svenskacykelstader Nyheter

Sveriges cykelorganisationer uttalar sig med en gemensam röst på Altinget Debatt under Cykelns dag den 3 juni i år. Organisationerna argumenterar för att regeringen ska: Läs debattartikeln i Altinget här. Omslagsbild: Altinget.

Cykelplaneringspriset tilldelas Krister Isaksson för år 2022

svenskacykelstader Nyheter

Krister Isaksson tilldelas Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris för år 2022 – för sitt arbete med cykelstråket vid Ulvsundavägen i Bromma. Cykelplaneringspriset är Svenska Cykelstäders nyinrättade pris och tilldelas en person eller ett projekt som på ett utmärkt sätt främjat svensk cykelplanering. Priset delas ut vid Svenska Cykelstäders vårkonferens i Malmö den 23 maj 2023. Cykelplaneringspriset delas för första gången och för …

Cykelparkering – en fråga som engagerar Lunds kommun

svenskacykelstader Nyheter

Här presenterar vi på Svenska Cykelstäder ett projekt inom cykling från våra medlemmar som vi lyfter för att fler ska kunna ta del av det spännande och inspirerande arbete som de gjort. I samband med att vi skulle påbörja arbetet med att ta fram en cykelparkeringshandbok väcktes idén om att involvera medborgarna genom ett cykelparkeringstest. Syftet med testet var att …

EU-parlamentet antar resolution om fördubblad cykling till 2030

svenskacykelstader Nyheter

Europaparlamentet tog den 16 februari ett historiskt beslut för att öka cyklingen i Europa. Parlamentet uppmanar EU-kommissionen att ta fram en cykelstrategi som ska säkra en fördubblad cykling i EU:s länder på mindre än sju år. Resolutionen som antagits av parlamentet föreslår bland annat: – Att de cyklade kilometrarna i EU ska fördubblas till 2030 – Att 2024 ska utnämnas …

Vintercykling – hur kan svenska städer lära av finska Uleåborg? Se webinariet i efterhand här.

svenskacykelstader Nyheter

Uleåborg i norra Finland är en stad som utmärker sig för sin cykelkultur – även under vinterhalvåret. Uppskattningar visar på att cykelandelen är så hög som 22 %. Hur har Uleåborg lyckats? Hur kan svenska städer ta efter och följa Uleåborgs exempel? I det här webinariet får vi höra från centerpolitikern Mirja Vehkaperä (C) Uleåborg, erfarenhet och analys från Rune …

Utmärkta exempel på cykelplanering – se webinariet här

svenskacykelstader Nyheter

Vilka utmärkta exempel finns på god planering för cykeln i Sverige och Skandinavien? Hur har planeringen av gång- och cykelbroar, cykelgator och cykelfält i skandinaviska städer gått till? Onsdag den 22:a februari gjorde Svenska Cykelstäder under en timme nedslag i Oslo, Helsingborg och Göteborg, som fick lyfta fram sina bästa projekt och planeringsåtgärder i gynnandet av cykeln. Föreningen informerade även …

Region Jönköpings län senaste regionmedlem

svenskacykelstader Nyheter

Region Jönköpings län har fattat beslut om att öka cykelns roll som transportmedel i länet. Som del av sin strategi har regionen sökt medlemsskap i Svenska Cykelstäder. Cykelstäderna samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Karlskoga ny medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Karlskoga har gått med i Svenska Cykelstäder som ett led i sina ambitioner för att öka cyklingen i kommunen. Svenska cykelstäder samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Här är årets cykelvänligaste arbetsplatser

svenskacykelstader Nyheter

Konsultföretaget Trivector i Lund har utsetts till årets cykelvänligaste arbetsplats 2022. Utmärkelsen delas ut av Cykelvänligast, en nationell plattform som drivs av Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder. Totalt har över 200 arbetsplatser från hela Sverige deltagit och runt 70 av dem diplomerats som cykelvänliga.    – Genom att delta i Cykelvänligast har arbetsplatserna skapat en bättre arbetsmiljö för sina anställda och samtidigt …