Nu ska landets skolor bli mer cykelvänliga

svenskacykelstader Nyheter

Cykelvänlig skola är ett projekt som vill inspirera, peppa och leda såväl föräldrar, skolor och kommuner i sitt arbete mot att skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn. Nu lanseras plattformen cykelvanligskola.se med möjlighet för skolor att anmäla sig och påbörja resan mot att bli ännu mer cykelvänliga med stöd av en ny checklista och verktygslåda.

Var del av lösningen, inte problemet!

svenskacykelstader Nyheter

Har du tänkt på att cykling är en väldigt bra sak för att få fler barn i rörelse? Och har du funderat på hur vi ska göra för att få fler barn och unga att cykla till skolan? Den 16 augusti lanseras hemsidan Cykelvanligskola.se! Där kan du som är beslutsfattare, jobbar inom skola eller är vårdnadshavare hitta inspiration och verktyg …

”Blygsam satsning” – Våra synpunkter på remiss av promemorian Skattelättnad för cykelförmån

svenskacykelstader Nyheter

Regeringen med samarbetspartier föreslår skattelättnader för förmånscyklar. Promemorian innehåller två alternativ. Svenska Cykelstäder välkomnar satsningen och vill se att det bli verklighet, men anser att bägge föreslagna alternativ har sådana brister att de bör justeras innan de införs. Därför presenterar vi några konstruktiva förbättringsförslag. Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en …

Region Sörmlands stora potential: 45 % kan cykla till jobb under 15 minuter

svenskacykelstader Nyheter

Sveriges friskaste region år 2025. Det är ett av målen som Region Sörmland rullar vidare mot – nu med en färsk cykelstrategi i ryggen och ett medlemskap i Svenska Cykelstäder. Och medvinden är stark: varannan arbetande Sörmlandsbo kan cykla till jobbet under 15 minuter. Till utmaningarna hör att andelen bilresor ligger över riksgenomsnittet. Hela 62 procent kan cykla till arbetet …

Cykelvänlig skola lanseras 16 augusti – vad kan du göra redan nu?

svenskacykelstader Nyheter

Cykelvänlig skola är ett projekt som vill inspirera, peppa och leda såväl föräldrar, skolor och kommuner i sitt arbete mot att skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn. 16 augusti lanseras plattformen med möjlighet för skolor att anmäla sig och påbörja resan mot att bli ännu mer cykelvänliga med stöd av vår checklista och verktygslåda.   Cykelvänlig skola är ett digitalt stöd till alla skolor, kommuner och föräldrar som vill skapa säkra, trygga och hållbara resvanor …

Efter årsmötet: Ny verksamhetsplan, nya stadgar och fortsatt förtroende för styrelsen

svenskacykelstader Nyheter

Vid årsmötet den 26 maj valdes styrelsen i sin helhet om. Stadgarna ändrades också för att öppna upp för suppleanter i styrelsen. Valberedningen fick i uppdrag att utse suppleanter för kommande år och de väntas inom kort att utlysa att de tar emot nomineringar. Med den verksamhetsplan som fastställdes för 2021-2023 så fortsätter Svenska Cykelstäders offensiva satsning på att expandera …

Så kan GPS-data bidra i cykelplaneringen. Se diskussionsplattformen i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Den 31 maj 2021 arrangerade Svenska Cykelstäder en första av flera planerade medlemsträffar, som en del av en diskussionsplattform, på temat cykeldata. Denna gång var fokus på GPS-data. Hur och till vad kan det användas? Vilka framtida behov ser kommuner och andra? Deltagarna lärde sig om hur det kan användas i trafikplaneringen och diskuterade utvecklingsbehov inför framtiden. Avsnitt 0:00 Introduktion …

Debattartikel: Tre omställningsförslag till nästa nationella transportplan

svenskacykelstader Nyheter

Biltrafiken har under alldeles för lång tid fått för mycket utrymme i våra städer, skriver Svenska Cykelstäders ordförande Moa Rasmusson och Dan Nerén från mobilitetsföretaget Tier. Ta del av hela debattartikeln i Upsala Nya Tidning här. ”Varje år omkommer ett hundratal personer i trafiken, till största del med inblandning av bil. Samtidigt omkommer ett tusental personer varje år till följd …

How the Netherlands will get even more people cycling. Se webbinariet i efterhand

Emil Rensvala Nyheter

Nederländerna har sedan 1970-talet skapat världens bästa förutsättningar för cykling, vilket resulterat i Europas högsta cykelandel där mer än var fjärde resa sker på cykel. I webbinariet hör vi hur de arbetar för att öka cyklingen med ytterligare 20 procent under tio år, fram till 2027. Webbinariet arrangerades av Riksdagens cykelnätverk i samarbete med paraplyorganisationen Svensk Cykling. Hållpunkter: 0:00 Introducing …