Vi har tyvärr haft tur: ett brev från avgående verksamhetsledaren

svenskacykelstader Nyheter

Vänner av hälsosamma, hållbara och mänskliga städer och regioner, Det var i början av år 2017 som jag fick möjligheten att börja jobba med Svenska Cykelstäder. Föreningen initierades under 2014 så grundstrukturerna hade hunnit komma på plats på ett väldigt bra sätt, men på grund av att budgeten var minimal fanns det inte så mycket operativt arbete. Genom att göra …

Säkra omkörningar – samtal med företrädare för lastbil, bil, MC och cykel. Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Omkörningar ska idag enligt lag ske med ”betryggande avstånd”. Men många som cyklar i blandtrafik upplever en stor otrygghet när omkörningar sker nära inpå. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och analysera hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister. Flera länder har specificerat minimiavstånd i sidled vid omkörningar. Katja Kircher, forskningsledare vid VTI, har utifrån en …

Luleå, Österåker och Nacka förstärker Svenska Cykelstäders styrelse

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder, en förening av kommuner och regioner som verkar för ökad cykling, väljer in tre nya suppleanter i styrelsen. Det är politiker ifrån från Luleå, Österåker och Nacka som nu får en plattform att vara med och styra en organisation i stark tillväxt, i ljuset av det ökande intresset i hela landet för hälsosamt och hållbart resande. Anja Johansson …

Cykelgator – vilka möjligheter och utmaningar sätter lagtexten? Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Med införandet av cykelgator var tanken att cyklande skulle tillåtas att dominera vissa låghastighetsgator. Men vilka ramar sätter egentligen den svenska lagtexten? Under det här webbinariet diskuterades praktiska erfarenheter av införandet och vilka potentialer och hinder som sätts av juridiken. Tidsangivelser nedan är länkar till tidpunkter i inspelningen, som kan ses i sin helhet nedan via Youtube. 0:00 Introduktion till …

Kommuner välkomnar nya trafikregler

svenskacykelstader Nyheter

Med stor glädje tar Svenska Cykelstäder emot beskedet att regeringen ska utreda flera planeringsregler och trafikregler som påverkar cykling. – Äntligen! Det här är inget annat än ett mycket klokt beslut som vi uppmärksammat i många år. Både vi kommuner såväl som trafikanter som rör sig på gatan lever idag med ett regelsystem som togs fram för att främja bilism. …

Nationell plattform för Cykelvänlig arbetsplats: anmälan för kommuner och regionala organisationer öppen nu!

svenskacykelstader Nyheter

Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder har för avsikt att under 2022 lansera en nationell plattform för arbete med konceptet cykelvänlig arbetsplats. Det finns idag flertal initiativ som drivs enskilt av olika kommuner och regionala organisationer runt om i landet. Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder presenterar nu en plan för en nationell plattform där dessa, och andra kommuner och regionala organisationer som vill …

”Vi stängs ute från viktig statistik om olyckor”

svenskacykelstader Nyheter

Sedan en ny lag infördes har civil­samhället stängts ute från information om olyckor inom väg­nätet. Vi vädjar nu om att få fortsätta vårt trafik­säkerhets­arbete, skriver Svenska Cykelstäder tillsammans med Sveriges motorcyklister, Riksförbundet M Sverige, MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund, NTF och Cykelfrämjandet. Läs debattartikeln i SvD här.