Cykling mot enkelriktat filmas i Göteborg och Helsingborg

svenskacykelstader Nyheter

På uppdrag av Svenska Cykelstäder studerar konsultföretaget Afry nu trafiken i Göteborg och Helsingborg. Det handlar om gator som är dubbelriktade för cykeltrafik men där motorfordon bara får färdas i ena riktningen. Vi ställde tre snabba frågor till projektledaren Joakim Bjerhem, trafikplanerare på Afry. Vad studerar ni?– Vi tittar på beteenden och konflikter utifrån ett filmat material och en enkätundersökning …

Goda exempel på arbete med barns skolcykling. Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Den 8 september kl. 12.00-13.00 arrangerade Svenska Cykelstäder ett webbinarium om hur vi kan arbeta för att främja barns skolcykling. Vi fick höra mer om den nya plattformen Cykelvänlig skola, goda exempel från vårt grannland Danmark och fick ta del av en expertpanels kunskaper och erfarenheter om hur vi kan främja barns skolcykling. Hållpunkter: 0:30 Introduktion av Emil Rensvala, verksamhetsledare …

Regeringen sänker skatten på förmånscyklar: ”Hade velat se vårt förslag genomföras”

svenskacykelstader Nyheter

När regeringen idag presenterade budgetnyheter inom transportsektorn fanns två cykelnyheter med. Det blir en ny öronmärkt cykelsatsning inom stadsmiljöavtalen, där kommuner och regioner kan söka medfinansiering för cykelåtgärder för sammanlagt 200 mkr. Därtill sänks skatten på förmånscyklar. Svenska Cykelstäders dom: bra men inte tillräckligt. – Det är jättebra att stadsmiljöavtalen utökas med en ännu en öronmärkt cykelsatsning. Det möjliggör för …

Svenska Cykelstäder och Egmont i samarbete för barns hälsa

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder expanderar arbetet för att få fler barn att gå och cykla till skolan. Via ett nytt samarbete med Story House Egmont får tusentals svenska skolbarn nu hem den pedagogiska serietidningen ”Min cykel & jag”, som är full av cykelglädje och fakta om fördelarna med aktiva transporter. Min cykel & jag är ett lustfyllt och kunskapshöjande material för barn som ska …

Valberedningen efterlyser suppleanter till styrelsen

svenskacykelstader Nyheter

Meddelande från valberedningen. Är du en politiker med uppdrag i någon av våra kommuner eller regioner? Se hit! Svenska Cykelstäder har vid det senaste årsmötet genom stadgeändring möjliggjort för upp till tre suppleanter utöver de nio ordinarie styrelseledamöterna. Årsmötet gav också valberedningen i uppdrag att utse suppleanter för det kommande verksamhetsåret. Vi har gett kansliet i uppdrag att samla in …

Nu ska landets skolor bli mer cykelvänliga

svenskacykelstader Nyheter

Cykelvänlig skola är ett projekt som vill inspirera, peppa och leda såväl föräldrar, skolor och kommuner i sitt arbete mot att skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn. Nu lanseras plattformen cykelvanligskola.se med möjlighet för skolor att anmäla sig och påbörja resan mot att bli ännu mer cykelvänliga med stöd av en ny checklista och verktygslåda.

Var del av lösningen, inte problemet!

svenskacykelstader Nyheter

Har du tänkt på att cykling är en väldigt bra sak för att få fler barn i rörelse? Och har du funderat på hur vi ska göra för att få fler barn och unga att cykla till skolan? Den 16 augusti lanseras hemsidan Cykelvanligskola.se! Där kan du som är beslutsfattare, jobbar inom skola eller är vårdnadshavare hitta inspiration och verktyg …

”Blygsam satsning” – Våra synpunkter på remiss av promemorian Skattelättnad för cykelförmån

svenskacykelstader Nyheter

Regeringen med samarbetspartier föreslår skattelättnader för förmånscyklar. Promemorian innehåller två alternativ. Svenska Cykelstäder välkomnar satsningen och vill se att det bli verklighet, men anser att bägge föreslagna alternativ har sådana brister att de bör justeras innan de införs. Därför presenterar vi några konstruktiva förbättringsförslag. Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en …

Region Sörmlands stora potential: 45 % kan cykla till jobb under 15 minuter

svenskacykelstader Nyheter

Sveriges friskaste region år 2025. Det är ett av målen som Region Sörmland rullar vidare mot – nu med en färsk cykelstrategi i ryggen och ett medlemskap i Svenska Cykelstäder. Och medvinden är stark: varannan arbetande Sörmlandsbo kan cykla till jobbet under 15 minuter. Till utmaningarna hör att andelen bilresor ligger över riksgenomsnittet. Hela 62 procent kan cykla till arbetet …