Svenska Cykelstäder om Trafikverkets förslag till nationell plan: inte tillräckligt

svenskacykelstader Nyheter

Ökad cykling innebär stora vinster för klimatet, folkhälsan och en hållbar stadsutveckling. När Trafikverket presenterar sitt förslag till nationell plan 2022-2033 missar man att tillvarata cyklingens stora potential, det anser Svenska Cykelstäder. Under pandemiåren har cykelsatsningarna ökat på flera platser i Sverige och runtom i världen. Samtidigt går endast en bråkdel av de 799 miljarder som aviserats i nationell plan …

Tier Mobility ansluter som associerad medlem

svenskacykelstader Nyheter

Företaget Tier Mobility, som bland annat hyr ut elcyklar och elsparkcyklar, ansluter till Svenska Cykelstäder som associerad medlem. Företaget välkomnas till att bidra i föreningens arbete för att möta dagens hållbarhetsutmaningar. Svenska Cykelstäder arbetar för visionen att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel. Särskilt i städerna är många resor under fem kilometer men görs ändå …

Vi har tyvärr haft tur: ett brev från avgående verksamhetsledaren

svenskacykelstader Nyheter

Vänner av hälsosamma, hållbara och mänskliga städer och regioner, Det var i början av år 2017 som jag fick möjligheten att börja jobba med Svenska Cykelstäder. Föreningen initierades under 2014 så grundstrukturerna hade hunnit komma på plats på ett väldigt bra sätt, men på grund av att budgeten var minimal fanns det inte så mycket operativt arbete. Genom att göra …

Säkra omkörningar – samtal med företrädare för lastbil, bil, MC och cykel. Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Omkörningar ska idag enligt lag ske med ”betryggande avstånd”. Men många som cyklar i blandtrafik upplever en stor otrygghet när omkörningar sker nära inpå. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och analysera hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister. Flera länder har specificerat minimiavstånd i sidled vid omkörningar. Katja Kircher, forskningsledare vid VTI, har utifrån en …

Luleå, Österåker och Nacka förstärker Svenska Cykelstäders styrelse

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder, en förening av kommuner och regioner som verkar för ökad cykling, väljer in tre nya suppleanter i styrelsen. Det är politiker ifrån från Luleå, Österåker och Nacka som nu får en plattform att vara med och styra en organisation i stark tillväxt, i ljuset av det ökande intresset i hela landet för hälsosamt och hållbart resande. Anja Johansson …

Cykelgator – vilka möjligheter och utmaningar sätter lagtexten? Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Med införandet av cykelgator var tanken att cyklande skulle tillåtas att dominera vissa låghastighetsgator. Men vilka ramar sätter egentligen den svenska lagtexten? Under det här webbinariet diskuterades praktiska erfarenheter av införandet och vilka potentialer och hinder som sätts av juridiken. Tidsangivelser nedan är länkar till tidpunkter i inspelningen, som kan ses i sin helhet nedan via Youtube. 0:00 Introduktion till …