Säkra omkörningar – samtal med företrädare för lastbil, bil, MC och cykel. Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Omkörningar ska idag enligt lag ske med ”betryggande avstånd”. Men många som cyklar i blandtrafik upplever en stor otrygghet när omkörningar sker nära inpå. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och analysera hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister. Flera länder har specificerat minimiavstånd i sidled vid omkörningar. Katja Kircher, forskningsledare vid VTI, har utifrån en …

Luleå, Österåker och Nacka förstärker Svenska Cykelstäders styrelse

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder, en förening av kommuner och regioner som verkar för ökad cykling, väljer in tre nya suppleanter i styrelsen. Det är politiker ifrån från Luleå, Österåker och Nacka som nu får en plattform att vara med och styra en organisation i stark tillväxt, i ljuset av det ökande intresset i hela landet för hälsosamt och hållbart resande. Anja Johansson …

Cykelgator – vilka möjligheter och utmaningar sätter lagtexten? Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Med införandet av cykelgator var tanken att cyklande skulle tillåtas att dominera vissa låghastighetsgator. Men vilka ramar sätter egentligen den svenska lagtexten? Under det här webbinariet diskuterades praktiska erfarenheter av införandet och vilka potentialer och hinder som sätts av juridiken. Tidsangivelser nedan är länkar till tidpunkter i inspelningen, som kan ses i sin helhet nedan via Youtube. 0:00 Introduktion till …

Kommuner välkomnar nya trafikregler

svenskacykelstader Nyheter

Med stor glädje tar Svenska Cykelstäder emot beskedet att regeringen ska utreda flera planeringsregler och trafikregler som påverkar cykling. – Äntligen! Det här är inget annat än ett mycket klokt beslut som vi uppmärksammat i många år. Både vi kommuner såväl som trafikanter som rör sig på gatan lever idag med ett regelsystem som togs fram för att främja bilism. …

Nationell plattform för Cykelvänlig arbetsplats: anmälan för kommuner och regionala organisationer öppen nu!

svenskacykelstader Nyheter

Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder har för avsikt att under 2022 lansera en nationell plattform för arbete med konceptet cykelvänlig arbetsplats. Det finns idag flertal initiativ som drivs enskilt av olika kommuner och regionala organisationer runt om i landet. Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder presenterar nu en plan för en nationell plattform där dessa, och andra kommuner och regionala organisationer som vill …

”Vi stängs ute från viktig statistik om olyckor”

svenskacykelstader Nyheter

Sedan en ny lag infördes har civil­samhället stängts ute från information om olyckor inom väg­nätet. Vi vädjar nu om att få fortsätta vårt trafik­säkerhets­arbete, skriver Svenska Cykelstäder tillsammans med Sveriges motorcyklister, Riksförbundet M Sverige, MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund, NTF och Cykelfrämjandet. Läs debattartikeln i SvD här.

Cykling mot enkelriktat filmas i Göteborg och Helsingborg

svenskacykelstader Nyheter

På uppdrag av Svenska Cykelstäder studerar konsultföretaget Afry nu trafiken i Göteborg och Helsingborg. Det handlar om gator som är dubbelriktade för cykeltrafik men där motorfordon bara får färdas i ena riktningen. Vi ställde tre snabba frågor till projektledaren Joakim Bjerhem, trafikplanerare på Afry. Vad studerar ni?– Vi tittar på beteenden och konflikter utifrån ett filmat material och en enkätundersökning …

Goda exempel på arbete med barns skolcykling. Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Den 8 september kl. 12.00-13.00 arrangerade Svenska Cykelstäder ett webbinarium om hur vi kan arbeta för att främja barns skolcykling. Vi fick höra mer om den nya plattformen Cykelvänlig skola, goda exempel från vårt grannland Danmark och fick ta del av en expertpanels kunskaper och erfarenheter om hur vi kan främja barns skolcykling. Hållpunkter: 0:30 Introduktion av Emil Rensvala, verksamhetsledare …

Regeringen sänker skatten på förmånscyklar: ”Hade velat se vårt förslag genomföras”

svenskacykelstader Nyheter

När regeringen idag presenterade budgetnyheter inom transportsektorn fanns två cykelnyheter med. Det blir en ny öronmärkt cykelsatsning inom stadsmiljöavtalen, där kommuner och regioner kan söka medfinansiering för cykelåtgärder för sammanlagt 200 mkr. Därtill sänks skatten på förmånscyklar. Svenska Cykelstäders dom: bra men inte tillräckligt. – Det är jättebra att stadsmiljöavtalen utökas med en ännu en öronmärkt cykelsatsning. Det möjliggör för …