Efter årsmötet – ny styrelse, nytt politiskt program och nya medlemskriterier

Anna Linell Nyheter

Årsmötet den 27 maj hade en späckad dagordning. En ny styrelse valdes med stor politisk bredd och spridning över hela landet. Årsmötet antog ett politiskt program med 30 punkter för att öka cyklingen och genomföra vår vision om att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel. Årsmötet antog också nya medlemskriterier som öppnar upp för fler …

Så utvecklas cyklingen i Sverige – se nationellt resultatwebinarium från den 27 maj i efterhand

Anna Linell Nyheter

Ökad cykling är en viktig del av lösningen på fler av vår tids stora utmaningar, men åt vilket håll går utvecklingen? Det pratade vi om på årets digitala resultatwebinarium den 27 maj som glädjande nog följdes av hela 170 deltagare. Program Kan fritidsresor bidra till mål om ökat cyklande? Region Stockholm lyfter blicken från arbetspendlingenAgnes Landefjord och Robert Olofsson, cykelsamordnare …

Se webbinariet om cykling mot enkelriktat i efterhand

Emil Rensvala Nyheter

Måndagen den 11 maj 2020 anordnande Cykelstäderna ett webbinarium om cykling mot enkelriktat. Se reprisen här: Ta del av presentationerna:Björn Sax Kaijser, SwecoPer-Åke Tjärnberg och Joakim Boberg, Stockholms stadMalin Månsson, GöteborgDavid Nordström, Karlstad Andra dokument:Stockholms stad, tjänsteutlåtande inför beslut i trafiknämnden 2020: Dubbelriktad cykeltrafik på tidigare enkelriktade gator. Genomförandebeslut Transportstyrelsens beslut Rapport 2020:1: Cykling mot enkelriktat. Litteraturstudie och expertintervjuer

Riksdagen: Nej till 70 cykelförslag i motioner

Emil Rensvala Nyheter

Igår debatterades cykelfrågor i riksdagens kammare. Cirka 70 förslag i motioner om cykling hade inkommit från riksdagsledamöter under den allmänna motionstiden 2019. Moderniserad väglagstiftning, att möjliggöra cykling mot enkelriktat och att uppmuntra barn att cykla till skolan var några av förslagen som röstades ned. Sagt i debatten: ”Jag tänker på vår väglag, som är en lag som är utformad efter …

Ramboll: Utbyggd cykelinfrastruktur kan ge bättre luft

Emil Törnsten Nyheter

Tusentals svenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar, men luftkvaliteten kan bli bättre om de fossila transporterna minskar under coronakrisen. Samhällsrådgivningsföretaget Ramboll är ny associerad medlem i Svenska Cykelstäder och hoppas att vi kan få bättre luftkvalitet även på sikt. Ramboll har en uttalad vision att skapa hållbara samhällen. För att nå dit ska cyklingen öka och …

Technolution: Så kan smart teknologi ge cyklister prioritet

Emil Törnsten Nyheter

En fjärdedel av restiden. Det är inte ovanligt att en cyklist i genomsnitt spenderar det på att vänta vid rödljus, visar en studie av Region Stockholm. Nu ska trafiksignaler och annan teknisk infrastruktur börja anpassas för cykling, hoppas företaget Technolution som är ny associerad medlem i Svenska Cykelstäder. Köpenhamn kan inte få nog av att förbättra förutsättningarna för cykling. Staden har …

Knepigt införa hastighetsbegränsningar för cyklister

svenskacykelstader Nyheter

Artikeln är skriven av Erik Stigell, trafikkonsult och forskare på Trivector. Cyklisters hastighet diskuteras flitigt i insändarspalter. Många menar att vi måste begränsa hastigheten eftersom hög fart leder till olyckor och skapar otrygghet för andra trafikanter. En aktuell undersökning visar dock att det är knepigt både praktiskt och juridiskt att begränsa cyklisters hastighet – och frågan är om vi verkligen …

Ny studie: ”Cykling mot enkelriktat bör bli tillåtet i Sverige”

Emil Törnsten Nyheter

Cykling mot enkelriktat är en vanlig företeelse i Europa. I Sverige blev det nyligen förbjudet för väghållare att undanta cyklister från enkelriktningen, efter ett beslut av Transportstyrelsen. Nu behöver lagen ändras, menar Björn Sax Kaijser, trafikexpert på Sweco, som i en ny rapport studerat effekterna av cykling mot enkelriktat på trafiksäkerhet och framkomlighet. – Cykling mot enkelriktat leder till färre …

Cykling mot enkelriktat leder till ökad trafiksäkerhet

Emil Törnsten Nyheter

Nu har Transportstyrelsen sagt nej till att tillåta cyklande att köra mot färdriktningen på enkelriktade gator i Stockholms stad. Det är ett slag mot cyklingen i hela landet, menar Sveriges cykelorganisationer. – Det här är ett bakslag för cyklingen i flera kommuner. Cykling mot enkelriktat är vanligt här och i övriga världen. Vår nya internationella studie visar att det är …

Cykelstäder i riksdagen: ”Olagligt att bygga statliga cykelvägar”

Emil Törnsten Nyheter

Inför årets betänkande av cykelfrågor bjöds Svenska Cykelstäder in till riksdagens trafikutskott tillsammans med Cykelfrämjandet och Svensk Cykling. Cykelorganisationerna höll ett gemensamt föredrag om varför det är nödvändigt med moderniserad väglagstiftning. – Det är idag förbjudet för Trafikverket att bygga cykelväg längs med motorvägar och järnvägar, vilket vi vill möjliggöra genom att ändra i lagen som reglerar vad allmänna vägar …