Karlskoga ny medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Karlskoga har gått med i Svenska Cykelstäder som ett led i sina ambitioner för att öka cyklingen i kommunen. Svenska cykelstäder samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Här är årets cykelvänligaste arbetsplatser

svenskacykelstader Nyheter

Konsultföretaget Trivector i Lund har utsetts till årets cykelvänligaste arbetsplats 2022. Utmärkelsen delas ut av Cykelvänligast, en nationell plattform som drivs av Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder. Totalt har över 200 arbetsplatser från hela Sverige deltagit och runt 70 av dem diplomerats som cykelvänliga.    – Genom att delta i Cykelvänligast har arbetsplatserna skapat en bättre arbetsmiljö för sina anställda och samtidigt …

Höstkonferensen i Växjö – inspiration från cyklingspionjärer, lokala föredömen och fördjupat kunskapsutbyte mellan medlemmar

svenskacykelstader Nyheter

Den 19-20 oktober hölls Svenska Cykelstäders höstkonferens i samarbete med Växjö kommun. Nätverksträffen erbjöd bland annat inspiration och inspel från Nederländernas cykelambassad, ett fördjupat kunskapsutbyte i form av workshops och lokala exempel på Helsingborgs och Växjös arbete för ökad cykling. Efter ett varmt välkomnande av Växjö kommun bidrog inledningstalaren Chris Bruntlett från den nederländska cykelambassaden med inspiration, utformningsprinciper och redogörelse …

Allt färre barn cyklar till skolan när föräldrarna väljer bilen

svenskacykelstader Nyheter

Färre barn cyklar eller går till skolan i dag jämfört med för tre år sedan. En majoritet av landets rektorer ser ökad trafik och sämre trafiksäkerhet vid skolan som ett problem, visar den årliga skoltrafikundersökningen som försäkringsbolaget If och Svenska Cykelstäder gjort. Var tredje rektor uppger att föräldrarna inte följer trafikreglerna. Nästan 700 rektorer på grundskolenivå har deltagit i en …

Föreningens vårträff – fysisk planering och kombinationsresor som underlättar cykling

svenskacykelstader Nyheter

Föreningen genomförde sin första fysiska träff efter pandemin den 8 juni i Stockholm. Dagen var fylld av goda exempel om hur cykelplaneringen utvecklas i Sverige. Flera talare återkom till temat om målbilder – såväl i påverkansarbete som i fysisk infrastrukturplanering. På temat hållbarhet inom transporter hördes flera föreläsningar på hur cykeln och kollektivtrafiken kan komplettera varandra. Konkreta studier och försök …