Enorm cykelpotential i Gävleborg: ”Behöver få högre status i transportsystemet”

svenskacykelstader Nyheter

15 minuters cykelväg till jobb och utbildning för halva befolkningen. Låter det som en utopi för ett skogbeklätt län i norra Europa? Det är faktiskt dagsläget i Region Gävleborg, som nu går med i Svenska Cykelstäder. För att frigöra potentialen efterfrågar regionen särskilda regeländringar. Den potentialstudie som nyligen genomfördes visar att 48 procent av befolkningen kan pendla på under 15 …

EU-beslut: Nu blir det lättare att ta med cykel på tåg

svenskacykelstader Nyheter

Nya och renoverade tåg ska ha minst fyra cykelplatser. Om det inte är möjligt att ta med cykel på tåg så ska resenären ha möjlighet att få ersättning. Det är en del av de nya regler för tågresenärer som EU:s beslutsinstanser har enats om. – De nya reglerna kommer på sikt att öka tillgängligheten enormt. Nu blir det mycket lättare …

Cykelvänlig skola: Svenska Cykelstäder tar fram ny verktygslåda

svenskacykelstader Nyheter

Barn ska ha bra förutsättningar att kunna cykla till skolan och därför tar Svenska Cykelstäder under 2021 fram en verktygslåda för cykelvänliga skolor. Kommuner, regioner, skolor och även föräldrar kommer att serveras verktyg och inspiration för att främja barns cykling. Det kommer även att finnas en checklista för vad det innebär att vara en cykelvänlig skola. – Tanken är att …

Trotsar breddad genomfartsled – Mora kommun ska få fler att cykla

svenskacykelstader Nyheter

I Mora cyklar redan var fjärde person varje eller nästan varje dag, men fler ska det bli när nya cykelstadsmedlemmen Mora kommun satsar. ”Det räcker inte att bara skapa säkra och trygga miljöer, cyklingen måste ges samma eller bättre förutsättningar än bilen”, säger samhällsplaneraren Kristina Hållmats. En utmaning är en breddad genomfartsled genom staden. Mora kommun bedriver sedan flera år …

Ökat aktivt resande – hur kan den nationella transportplaneringen bidra? Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Bättre folkhälsa, minskade utsläpp och ökad tillgänglighet – det kan bli effekten av bättre nationell och regional infrastruktur för cykling och gång. Men hur når vi dit? I detta webbinarium i mars 2021 diskuterade myndigheter och regioner vilka utmaningar och möjligheter som finns i den nationella transportplaneringen utifrån strävan mot att fler ska vilja välja cykeln som färdmedel. Webbinariet anordnades …

Cykelstäder i upprop för säkrare lastbilar

svenskacykelstader Nyheter

En grupp europeiska städer och regioner, inklusive Paris, Berlin, London och föreningen Svenska Cykelstäder, har gjort gemensam sak kring nya säkerhetsbestämmelser för tunga fordon. De nationella regeringarna uppmanas att se till att pågående förhandlingar om att eliminera döda vinklar i nybyggda lastbilar och bussar blir tillräckligt ambitiösa. Läs brevet här. Läs mer på European Cyclists’ Federations hemsida här. ”Although trucks …

Debatt: Låt infrastrukturen bidra till klimatmålen

svenskacykelstader Nyheter

DEBATT. Trafikverket låter prognoser om ökad biltrafik motivera nya satsningar på väginfrastruktur. Därmed riskerar de att missa klimatomställningens kärnpunkt, skriver 2030-sekretariatet, Naturskyddsföreningen, Svenska Cykelstäder och Tågföretagen. Läs debattartikeln i Altinget här. Vi uppmanar regeringen att föreslå en infrastrukturproposition som hanterar alla verktyg för att nå klimat- och miljömålen. Ur debattartikeln

Nytt regelförslag för elsparkcyklar försämrar för de som cyklar

svenskacykelstader Nyheter

Idag lämnade Transportstyrelsen över en rapport om reglering av elsparkcyklar till regeringen. Till nyheten hör att elsparkcyklar föreslås fortsätta klassas som cyklar och alltså inte bli en egen fordonskategori. Utöver lagändringar som reglerar hur eldrivna enpersonsfordon får konstrueras och framföras, ger myndigheten förslag till åtgärder som de menar ökar säkerheten för de som cyklar. Landets cykelorganisationer håller inte med. Idag …

Debatt: Cykelsatsningar bättre än subventioner av bilparkeringar

svenskacykelstader Nyheter

Ta bort förmånsbeskattningen på förmånscykel och anpassa lagstiftningen för friskvårdsbidrag så att anställda kan använda det till att köpa cykel, cykelservice och vinterdäck. Det skriver Svenska Cykelstäder tillsammans med andra cykelorganisationer i Aktuell Hållbarhet. Läs debattartikeln i Aktuell hållbarhet här. ”Och varför begränsa subventionen av coronasäkert resande till ett fortsatt gynnande av de bilburna? För många är cykel ett rimligt, …