Kommuner välkomnar nya trafikregler

svenskacykelstader Nyheter

Med stor glädje tar Svenska Cykelstäder emot beskedet att regeringen ska utreda flera planeringsregler och trafikregler som påverkar cykling. – Äntligen! Det här är inget annat än ett mycket klokt beslut som vi uppmärksammat i många år. Både vi kommuner såväl som trafikanter som rör sig på gatan lever idag med ett regelsystem som togs fram för att främja bilism. …

Nationell plattform för Cykelvänlig arbetsplats: anmälan för kommuner och regionala organisationer öppen nu!

svenskacykelstader Nyheter

Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder har för avsikt att under 2022 lansera en nationell plattform för arbete med konceptet cykelvänlig arbetsplats. Det finns idag flertal initiativ som drivs enskilt av olika kommuner och regionala organisationer runt om i landet. Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder presenterar nu en plan för en nationell plattform där dessa, och andra kommuner och regionala organisationer som vill …

”Vi stängs ute från viktig statistik om olyckor”

svenskacykelstader Nyheter

Sedan en ny lag infördes har civil­samhället stängts ute från information om olyckor inom väg­nätet. Vi vädjar nu om att få fortsätta vårt trafik­säkerhets­arbete, skriver Svenska Cykelstäder tillsammans med Sveriges motorcyklister, Riksförbundet M Sverige, MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund, NTF och Cykelfrämjandet. Läs debattartikeln i SvD här.

Cykling mot enkelriktat filmas i Göteborg och Helsingborg

svenskacykelstader Nyheter

På uppdrag av Svenska Cykelstäder studerar konsultföretaget Afry nu trafiken i Göteborg och Helsingborg. Det handlar om gator som är dubbelriktade för cykeltrafik men där motorfordon bara får färdas i ena riktningen. Vi ställde tre snabba frågor till projektledaren Joakim Bjerhem, trafikplanerare på Afry. Vad studerar ni?– Vi tittar på beteenden och konflikter utifrån ett filmat material och en enkätundersökning …

Goda exempel på arbete med barns skolcykling. Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Den 8 september kl. 12.00-13.00 arrangerade Svenska Cykelstäder ett webbinarium om hur vi kan arbeta för att främja barns skolcykling. Vi fick höra mer om den nya plattformen Cykelvänlig skola, goda exempel från vårt grannland Danmark och fick ta del av en expertpanels kunskaper och erfarenheter om hur vi kan främja barns skolcykling. Hållpunkter: 0:30 Introduktion av Emil Rensvala, verksamhetsledare …

Regeringen sänker skatten på förmånscyklar: ”Hade velat se vårt förslag genomföras”

svenskacykelstader Nyheter

När regeringen idag presenterade budgetnyheter inom transportsektorn fanns två cykelnyheter med. Det blir en ny öronmärkt cykelsatsning inom stadsmiljöavtalen, där kommuner och regioner kan söka medfinansiering för cykelåtgärder för sammanlagt 200 mkr. Därtill sänks skatten på förmånscyklar. Svenska Cykelstäders dom: bra men inte tillräckligt. – Det är jättebra att stadsmiljöavtalen utökas med en ännu en öronmärkt cykelsatsning. Det möjliggör för …

Svenska Cykelstäder och Egmont i samarbete för barns hälsa

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder expanderar arbetet för att få fler barn att gå och cykla till skolan. Via ett nytt samarbete med Story House Egmont får tusentals svenska skolbarn nu hem den pedagogiska serietidningen ”Min cykel & jag”, som är full av cykelglädje och fakta om fördelarna med aktiva transporter. Min cykel & jag är ett lustfyllt och kunskapshöjande material för barn som ska …

Valberedningen efterlyser suppleanter till styrelsen

svenskacykelstader Nyheter

Meddelande från valberedningen. Är du en politiker med uppdrag i någon av våra kommuner eller regioner? Se hit! Svenska Cykelstäder har vid det senaste årsmötet genom stadgeändring möjliggjort för upp till tre suppleanter utöver de nio ordinarie styrelseledamöterna. Årsmötet gav också valberedningen i uppdrag att utse suppleanter för det kommande verksamhetsåret. Vi har gett kansliet i uppdrag att samla in …

Nu ska landets skolor bli mer cykelvänliga

svenskacykelstader Nyheter

Cykelvänlig skola är ett projekt som vill inspirera, peppa och leda såväl föräldrar, skolor och kommuner i sitt arbete mot att skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn. Nu lanseras plattformen cykelvanligskola.se med möjlighet för skolor att anmäla sig och påbörja resan mot att bli ännu mer cykelvänliga med stöd av en ny checklista och verktygslåda.