Valberedningen efterlyser nomineringar till föreningens styrelse och till valberedningen

svenskacykelstader Nyheter

Meddelande från valberedningen.

Är du en politiker med uppdrag i någon av våra kommuner eller regioner? Se hit!

Nomineringar till styrelsen

Nu startar nomineringstiden till styrelsen för föreningen. Vi har gett kansliet i uppdrag att samla in nomineringar och vore tacksamma om ni kan dela detta inom era organisationer. Till styrelsen väljs politiker med uppdrag som kopplas till cykling i en medlemskommun eller medlemsregion. Politiker till styrelsen väljs i saxade val på ett uppdrag om (2) år. Uppdragen som ordförande och vice ordförande väljs om varje år.

Nomineringar till valberedningen

Årsmötet efterlyser även nomineringar av politiker med uppdrag kopplade till cykling till valberedningen. Valberedningen består av minst två och högst fem personer.

Man kan nominera sig själv eller andra till och med den 22 mars via: info@svenskacykelstader.se

Kontakta oss gärna om ni har några frågor!

Vänligen,

Valberedningen

Ulrika Jörgensen (M), sammankallande, ulrika.jorgensen@regionhalland.se, 072 467 61 46

Moa Rasmusson (L), moa.rasmusson@sollentuna.se, 070 063 16 44

Lina Gudmundsson (V), lina.gudmundsson@gmail.com, 072 504 2116

Foto: Mostphotos/ Gudellaphoto