Image

Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris

Nominera senast den 13 maj!

Svenska cykelstäder delar ut Sveriges enda pris inom cykelplanering. Vi tar in nomineringar åtgärder och utformningar som skapat goda förutsättningar för cykling och som förtjänar att uppmärksammas. Cykelplaneringspriset kommer att delas ut under ett av Sveriges främsta cykelevenemang - Forum Vätternrundan

Svenska Cykelstäders planeringspris tilldelas en cykelåtgärd som på ett utmärkt sätt har beaktat cyklingens förutsättningar och behov och därigenom fört utvecklingen framåt för cykelplanering i Sverige. 

Hur nominerar jag?

Juryn kommer att ta ställning till befintligt material som delas i nomineringen. Var gärna noga med att bilägga dokumentation, underlag och bilder som styrker hur nomineringen lever upp till priskriterierna. 

Klicka här för att skicka in din nominering senast 13 maj

Undrar du mer om vad priset innebär? Se priswebinariet i efterhand

 

Förutsättningar och kriterier

Tre nomineringar väljs ut av juryn och de nominerade bjuds in att delta vid prisceremonin i Motala. De nominerade åtgärderna kommer erbjudas möjlighet att dokumentera cykelåtgärden i en personlig video, som sedan kommer att visas upp i Motala under Forum Vätternrundan. Vinnaren annonseras på plats i Motala vid Forum Vätternrundan, 14 juni.

Cykelbarhet

– På vilket sätt har åtgärden bidragit till påtagligt stärkt cykelbarhet? Ledord: Säkert, Hög komfort, Attraktionskraft, Skalbarhet

 Tillgänglighet

Hur har åtgärden bidragit till att tillgängliggöra en plats(er) för de som använder cykeln? Exempel: Tillgänglighet till det offentliga rummet genom en välplacerad cykelparkering, en cykelgata, att åtgärden tillgängliggjort en målpunkt eller plats för fler cyklister genom att göra vägen genare, mer komfortabel eller mer attraktiv.

Nytänkande

 Hur har åtgärden bidragit till nytänkande när det gäller att skapa attraktiva väg- eller vistelsemiljöer för cyklister? Ledord: Platsnytta, omställning, livsmiljö, attraktivitet

Den nominerade åtgärden behöver vara beslutad om och utförd, det vill säga byggd eller skapad. Exempel: En byggd korsningspunkt.  

Det behöver finnas dokumenterade resultat av åtgärden. Dokumenterade resultat kan ta olika former, och vara kvalitativa eller kvantitativa. Exempel: Det går att dokumentera att kurser hålls på den byggda cykellekplatsen, eller att barn börjat leka där.

  Jury 

Svenska Cykelstäders ordförande
Karolina Isaksson (forskare, VTI och KTH) 
Rune Karlberg (Ledamot i Cykelfrämjandets riksstyrelse)  
Jones Karlström (Biträdande föreståndare, VTI Cykelcentrum)  
Maja Edvardsson (Utredare, Trafikverket)
Oskar Sundblad (VD, Vätternrundan)
 

 

Foto och omslagsbild: Markus Gann/Mostphotos

 

NomineraKlicka här!
Omslagsbild: Svenska Cykelstäder