Svenska cykelstäder på Velo-City i Gent

svenskacykelstader Nyheter

Svenska cykelstäder var i år på plats på den europeiska cykelkonferensen i Gent, Belgien. Konferensen arrangeras årligen av ECF och innehåller en variation av föredrag, workshops, panelsamtal, rundabordssamtal och sociala aktiviteter. Flera medlemmar deltog och talade på konferensen, bland annat VTI Cykelcentrum och Stockholms stad.

Velo-City anordnades i år i staden Gent i Belgien. Velo-City är den europeiska cykelfederationens (ECF) flaggskeppskonferens och hålls i en ny stad varje år. Deltar gör samhällsplanerare, politiker, konsulter, företag och forskning. Av Svenska cykelstäders medlemmar var bland annat Luleå, Stockholm, Helsingborg, Malmö, VTI Cykelcentrum och en representant från Skandinaviska vägmärkesföreningen på plats.

En av deltagarna var Emma Kangas, projektledare inom hållbart resande i Helsingborg. Emma har fått med sig en uppmuntran i Helsingborgs fortsatta arbete, utifrån jämförelser med andra europeiska städer. Helsingborg har haft målet i sin cykelplan att öka cyklingen med 21 % till 2022.

– Vi pratar om hur det går i Helsingborg och utvecklingen mot våra mål, som vi inte når. När man då jämför här med andra städer i Europa med 2-4 % cykling så är det inte så illa med våra 11 %. Det är lätt att fokusera på det som kan bli bättre, men ibland behöver vi helt enkelt prata mest på hur härligt det är att cykla.

Något Emma tror vi skulle kunna bli bättre på i Sverige är att känna stolthet över svenska cyklister.

– I Sverige har man stolthet över fotbolls- och ishockeyspelare. Här är de så stolta över sina cyklister. Det finns många sport- och cykelklubbar. Det skulle vi kunna lära oss av.

Hon fortsätter.

– Sen finns det en annan medvetenhet i Gent kring cyklister. Det märks att bilarna här är vana vid cyklister och inte kör ut var och ur hur som helst, det tar hänsyn. Det är en annan medvetenhet.

Henrik Söderström från Stockholms stad var på plats tillsammans med flera kollegor på konferensen. Henrik föredrog och talade bland annat i panelen ”Cyclists and pedestrians in public space: Let’s not fight the wrong battle!”.

Vad har varit viktigast för dig på den här Velo-City-konferensen?

– Det mest inspirerande har varit att besöka Gent och se deras innovativa trafiklösningar på nära håll. Det är också värdefullt att ha direktkontakt med ledande experter och höra om de senaste trenderna och innovationerna inom cykelplanering från forskning, organisationer och företag. Velo-City-konferensen är en utmärkt möjlighet att träffa representanter från andra städer, hålla liv i våra befintliga nätverk och starta nya. En av de största behållningarna är att utbyta idéer, vilket ger oss nya perspektiv och lösningar att ta med hem, säger Henrik.

Velo-Citys årliga cykelparad gick genom gator, torg och motorvägar i Gent med omnejd. Bild: Samuel Williams, Svenska cykelstäder

Henrik tycker att representationen från svenska städer skulle kunna vara ännu större. Han tror också att just staden Gent kan inspirera svenska städers stadsplanering.

– För Stockholms stad är Velo-City en viktig arena som bidrar till att vi utvecklar vårt arbete med cykelplanering. Gents cirkulationsplan är imponerande, den kanske inte går att kopiera rakt av, men delar av den är definitivt inspirerande. Vi kan lära oss av deras lösningar och hitta sätt att anpassa dem till våra lokala förutsättningar.

Läs mer

Omslagsbild: Samuel Williams, Svenska Cykelstäder