Image

Vi sätter Sverige i rullning

Det är dags att förändra svensk trafikpolitik – och för Sverige att få cykelstäder! Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 40 svenska kommuner och 7 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Föreningen stöds av 7 associerade medlemmar.

Vår målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

Vi arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning. Därutöver bedriver vi ett nära samarbete med andra aktörer såsom Svensk Cykling, 2030-sekretariatet och Generation Pep. Vi står bakom cykelvanligskola.nu.

Bakgrund

Under 2014 samlades några av Sveriges mest ambitiösa cykelkommuner i ett nätverk med målet att höja cyklingens status. Initiativet kom från bland annat Malmö Stad tillsammans med Svensk Cykling och Cykelfrämjandet. Nätverket blev en förening den 4 maj 2015 i samband med Cykeldagarna i Karlstad. År 2017 möjliggjordes för företag och forskningsinstitut att bli associerade medlemmar och år 2018 blev det möjligt för regioner att gå med.

Svenska Cykelstäders gemensamma vision är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel

Umeå är stolta medlemmar i Svenska Cykelstäder. Ökad och säker cykling är en viktig angelägenhet för hela vårt land, i städer, mindre kommuner och i glesbygd. Alla ska ha rätt att välja cykeln. Svenska Cykelstäder samlar de som mest hängivet arbetar med kunskapsutbyte, samverkan och med att påverka utvecklingen mot mer hållbart resande. Tillsammans bidrar vi till att skapa ett Sverige med ett hållbart transportsystem, där friska barn och vuxna får vistas i städer och orter som utformas för människans bästa.

Christina bernhardsson (s)
umeå kommun

Vi på Trivector känner oss hedrade att få ingå i Svenska Cykelstäder. Att ingå i ett nätverk med de bästa cykelkommunerna är värdefullt för att knyta kontakter och för att sprida våra forskningsresultat. Vi ser oss som experter på hållbara transporter och kan dela vår kunskap i nätverket, men lär oss samtidigt mycket nytt av andra medlemmar.

Christer Ljungberg
Trivector

Så arbetar vi för minskade utsläpp och bättre folkhälsa

Kunskap åt alla

Svenska Cykelstäder är ett kunskapskluster av cykelkunniga politiker, tjänstepersoner och experter som delar idéer, information och metoder. Denna ligger sedan till grund för både samhällsplanering och opinionsbildning.

Aktörer som vill påverka

Ansvaret för ökad cykling i Sverige delas av många aktörer på olika nivåer. Svenska Cykelstäder arbetar mot samma mål, engagerar sig i cykeldebatten och bidrar med underlag till politiska beslut som rör cykelfrågor.

För forskning och utveckling

Svenska Cykelstäder effektiviserar kommunikationen mellan forskning och praktik. Förutsättningarna för att cykla blir mer bättre med aktuell forskning i ryggen, och forskningen blir mer angelägen när den baseras på aktuella utmaningar.

Fler resor på cykel

Den gemensamma visionen för Svenska Cykelstäder är att 50 % av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel. Anledningen är enkel – ökad cykling är lösningen på många av vår tids stora utmaningar.

Ökat samarbete i cykelfrågan

Svenska Cykelstäder vill öka samarbetet mellan alla aktörer inom samhällsplaneringen och tillsammans förbättra arbetet med cykling på alla nivåer. Genom att samverka för ökad cykling genom föreningen kan mer uppnås med samma medel.

För ett Sverige i framkant

Det finns bara en väg framåt för framtidens städer, och det är att minska klimatpåverkan, säkerställa ekonomisk hållbarhet och främja social utveckling. Svenska Cykelstäder pekar ut vägen dit och tar ledartröjan för ett Sverige i framkant.

Styrelsen

Mathias Lindow (L), ordförande Österåker

Maria Garmer (V), vice ordförande

Växjö

Stefan Erikson (M) Linköping
Ulrika Lundberg (V)

Luleå

Mattias Claesson (C)

Region Sörmland

Therese Metz (MP)

Gävle

Peter Zethraeus (M)

Nacka

Anders Cato (M), suppleant

Helsingborg

Joachim Höggren (MP), suppleant

Uppsala

Daniel Karling (V), suppleant

Sundsvall


Kommuner


Regioner

Associerade medlemmar


Vill er kommun, region eller organisation bli medlem?

Gå med i Svenska Cykelstäder och låt oss tillsammans verka för ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp.

Läs mer om vad som krävs för att bli medlem