Image

Vi sätter Sverige i rullning

Det är dags att förändra svensk trafikpolitik – och för Sverige att få cykelstäder! Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 36 svenska kommuner och 6 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Föreningen stöds av 7 associerade medlemmar.

Vår målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

Vi arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning. Därutöver bedriver vi ett nära samarbete med andra aktörer såsom Svensk Cykling, 2030-sekretariatet och Generation Pep. Vi står bakom cykelvanligskola.nu.

Bakgrund

Under 2014 samlades några av Sveriges mest ambitiösa cykelkommuner i ett nätverk med målet att höja cyklingens status. Initiativet kom från bland annat Malmö Stad tillsammans med Svensk Cykling och Cykelfrämjandet. Nätverket blev en förening den 4 maj 2015 i samband med Cykeldagarna i Karlstad. År 2017 möjliggjordes för företag och forskningsinstitut att bli associerade medlemmar och år 2018 blev det möjligt för regioner att gå med.

Svenska Cykelstäders gemensamma vision är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel

Sollentuna är stolta medlemmar i Svenska Cykelstäder. Genom föreningen får vi utbyta idéer och utveckla ambitioner. Sollentuna har målet att bli Sveriges bästa cykelkommun och vi hoppas att med det vara en inspiration för andra. I Svenska Cykelstäder samverkar vi med de främsta på området, vilket gör oss ännu bättre.

Moa Rasmusson (L)
Sollentuna kommun

Vi på Trivector känner oss hedrade att få ingå i Svenska Cykelstäder. Att ingå i ett nätverk med de bästa cykelkommunerna är värdefullt för att knyta kontakter och för att sprida våra forskningsresultat. Vi ser oss som experter på hållbara transporter och kan dela vår kunskap i nätverket, men lär oss samtidigt mycket nytt av andra medlemmar.

Christer Ljungberg
Trivector

Regeringen vill att fler ska cykla. Vi behöver fler lösningar för att nå framåt i arbetet för bättre folkhälsa, bättre stadsmiljöer och mer hållbara transporter. Kommuner och regioner som vill förbättra cykelförutsättningarna är väldigt viktiga i det arbetet. Svenska Cykelstäder fyller en viktig roll i att samverka för att höja cyklingens status.

Tomas Eneroth (S)
infrastrukturminister

Så arbetar vi för minskade utsläpp och bättre folkhälsa

Kunskap åt alla

Svenska Cykelstäder är ett kunskapskluster av cykelkunniga politiker, tjänstepersoner och experter som delar idéer, information och metoder. Denna ligger sedan till grund för både samhällsplanering och opinionsbildning.

Aktörer som vill påverka

Ansvaret för ökad cykling i Sverige delas av många aktörer på olika nivåer. Svenska Cykelstäder arbetar mot samma mål, engagerar sig i cykeldebatten och bidrar med underlag till politiska beslut som rör cykelfrågor.

För forskning och utveckling

Svenska Cykelstäder effektiviserar kommunikationen mellan forskning och praktik. Förutsättningarna för att cykla blir mer bättre med aktuell forskning i ryggen, och forskningen blir mer angelägen när den baseras på aktuella utmaningar.

Fler resor på cykel

Den gemensamma visionen för Svenska Cykelstäder är att 50 % av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel. Anledningen är enkel – ökad cykling är lösningen på många av vår tids stora utmaningar.

Ökat samarbete i cykelfrågan

Svenska Cykelstäder vill öka samarbetet mellan alla aktörer inom samhällsplaneringen och tillsammans förbättra arbetet med cykling på alla nivåer. Genom att samverka för ökad cykling genom föreningen kan mer uppnås med samma medel.

För ett Sverige i framkant

Det finns bara en väg framåt för framtidens städer, och det är att minska klimatpåverkan, säkerställa ekonomisk hållbarhet och främja social utveckling. Svenska Cykelstäder pekar ut vägen dit och tar ledartröjan för ett Sverige i framkant.

Styrelsen

 

Christina Bernhardsson (S), ordförande

Umeå

Gustav Hemming (C), vice ordförande

Region Stockholm

Anders Samuelsson (C)

Jönköping

Sofia Stynsberg (M)

Växjö

Anja Johansson (S) 

Luleå

Mats Werne (L)

Helsingborg

Mathias Lindow (L)

Österåker

Therese Metz (MP) 

Gävle

Peter Zethraeus (M), suppleant

Nacka


Kommuner


Regioner

Associerade medlemmar


Vill er kommun, region eller organisation bli medlem?

Gå med i Svenska Cykelstäder och låt oss tillsammans verka för ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp.

Läs mer om vad som krävs för att bli medlem