Efter årsmötet 2024: ny ordförande, förnyat förtroende och nyinval

svenskacykelstader Nyheter

Vid årsmötet den 24 april valdes Mathias Lindow (L) från Österåker till ny ordförande för föreningen. Till ny vice ordförande valdes Maria Garmer (V), Växjö. Svenska Cykelstäders nya ordförande ser behov av mer nationell cykelpolitik och gläds åt den nyligen antagna Europeiska cykeldeklarationen:

– EU:s cykeldeklaration som antagits av medlemsländerna innebär en historisk öppning för Sverige. Den svenska regeringen har undertecknat men ändå finns orosmoln med utfasade stadsmiljöavtal och uteblivna cykelsatsningar. Vi är en växande skara av städer och regioner som visar vägen för omställningen som deklarationen talar om. Vi ser fram emot att påverka regeringen i rätt riktning framöver, säger Mathias Lindow.

Årsmötet leddes av tidigare utredningssekreterare Veronica Hejdelind. Veronica pratade om Kommittén för främjande av fysisk aktivitet som hade i uppdrag att främja folkhälsan. Hon berättade även om vad regeringsuppdraget lett till.

Flera ledamöter fick förnyat förtroende och valberedningen la fram ett förslag till nyinval. Ulrika Lundberg (V) valdes om och så även Mathias Lindow (L). Anders Cato (M) och Joachim Höggren (MP) fick förnyat förtroende som suppleanter. Daniel Karling (V), från Sundsvall, valdes in som ny suppleant. Stefan Erikson (M), Mattias Claesson (C), Therése Metz (MP), Maria Garmer (V) och Peter Zethraeus (M) har fortsatt mandat till år 2025.

Med den verksamhetsplan som fastställdes för 2024-2026 så fortsätter Svenska Cykelstäders proaktiva satsningar för att höja cyklingens status i syfte att nå ökad cykling och att skapa bättre förutsättningar för kommuner och regioner som främjar cykling runtom i landet.

Omslagsbild: Oleksandr Latkun/Mostphotos