Allt färre barn cyklar till skolan när föräldrarna väljer bilen

svenskacykelstader Nyheter

Färre barn cyklar eller går till skolan i dag jämfört med för tre år sedan. En majoritet av landets rektorer ser ökad trafik och sämre trafiksäkerhet vid skolan som ett problem, visar den årliga skoltrafikundersökningen som försäkringsbolaget If och Svenska Cykelstäder gjort. Var tredje rektor uppger att föräldrarna inte följer trafikreglerna. Nästan 700 rektorer på grundskolenivå har deltagit i en …

Föreningens vårträff – fysisk planering och kombinationsresor som underlättar cykling

svenskacykelstader Nyheter

Föreningen genomförde sin första fysiska träff efter pandemin den 8 juni i Stockholm. Dagen var fylld av goda exempel om hur cykelplaneringen utvecklas i Sverige. Flera talare återkom till temat om målbilder – såväl i påverkansarbete som i fysisk infrastrukturplanering. På temat hållbarhet inom transporter hördes flera föreläsningar på hur cykeln och kollektivtrafiken kan komplettera varandra. Konkreta studier och försök …

Efter årsmötet 2022: ny ordförande och nyinval i styrelsen

svenskacykelstader Nyheter

Vid årsmötet den 27 april valdes Christina Bernhardsson (S) från Umeå till ny ordförande för föreningen: – Jag ser fram emot att sätta handling i verksamhetsplanen och driva cykelfrågorna framåt under det här viktiga året. Vi är ett avlångt land där det råder olika förutsättningar från norr till söder. Vi ska fortsätta vara en stark röst för att skapa säkra …

Enköping medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Enköping har under våren 2022 anslutit till Sveriges övriga främsta cykelstäder. Svenska Cykelstäder är en växande förening som samlar allt fler kommuner, regioner och associerade medlemmar som vill verka för ökad cykling.

Nu gör vi Sveriges arbetsplatser cykelvänligare

svenskacykelstader Nyheter

Cykelvänligast är en ny nationell plattform som erbjuder stöd, rådgivning och inspiration till arbetsplatser runt om i landet som vill göra det enklare för sina medarbetare att välja cykeln.

Flen medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Flen har gått med i Svenska Cykelstäder och utgör nu en av föreningens 36 medlemskommuner. Svenska Cykelstäder är en växande förening som samlar allt fler kommuner, regioner och associerade medlemmar som vill verka för ökad cykling.