”Lägg tio procent av nationella planen på cykling”

svenskacykelstader Nyheter

Sveriges cykelorganisationer uttalar sig med en gemensam röst på Altinget Debatt under Cykelns dag den 3 juni i år. Organisationerna argumenterar för att regeringen ska:

  • Anta de nationella målen för ökad cykling som tagits fram av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och som ligger på regeringens bord.
  • Ändra väg- och anläggningslagen för att tillåta friliggande statliga cykelvägar – en majoritet finns redan bland riksdagspartierna.
  • Ge Trafikverket ett förtydligat direktiv om att i första hand använda kostnadseffektiva 1- och 2-åtgärder för att främja omställningen och spara på statens pengar.
  • Använd nästa infrastrukturproposition som inriktning till att vika medel motsvarande minst 10 procent av nationell plan till cykling.

Läs debattartikeln i Altinget här.

Omslagsbild: Altinget.