Cykelparkering – en fråga som engagerar Lunds kommun

svenskacykelstader Nyheter

Här presenterar vi på Svenska Cykelstäder ett projekt inom cykling från våra medlemmar som vi lyfter för att fler ska kunna ta del av det spännande och inspirerande arbete som de gjort.

I samband med att Lund skulle påbörja arbetet med att ta fram en cykelparkeringshandbok väcktes idén om att involvera medborgarna genom ett cykelparkeringstest. Syftet med testet var att undersöka vilka typer av ställ och vilket centrumavstånd mellan cykelställsbågarna som passar flest cyklister och flest cykelmodeller. Vi köpte därför in olika cykelställ från olika tillverkare och satte dem på plywoodskivor som vi placerade ut på Stortorget i Lund under en vecka. Cyklister fick testa de olika cykelställen och sedan besvara en enkät. För de som inte hade sin cykel med sig men ändå ville lämna sina synpunkter fanns en annan enkät att besvara. Testet var mycket uppskattat och välbesökt – totalt svarade 300 personer på de båda enkäterna. Resultatet visade att ett centrumavstånd på 60 cm mellan cykelställsbågarna är det som funkar för flest cyklister men att 50 cm nästan är lika bra. De cykelställ med extra bygel för ramlåsning fungerade inte för flera cykelmodeller då korgar och framlampor slog i bygeln. Om ramlåsning ska vara möjligt är fristående cykelpollare att föredra.  

Cykelparkering är uppenbarligen en fråga som engagerar och en fråga som vi behöver jobba med ännu mer för att få flera att välja cykeln. Att det var så många blandade preferenser om det bästa cykelstället förvånade mig. Ett cykelställ som var bra för en cykelmodell fungerade inte alls för en annan. Och att cyklisterna vill låsa fast sin cykel på olika sätt, vissa i framhjulet och andra i bakhjulet ställer också krav på cykelstället. Det bästa kanske är att ha lite blandade modeller i kommunen snarare än att hitta ett som passar alla.  

Julia Bengtsson, trafikingenjör  

Tips till kommuner eller regioner som vill göra liknande initiativ.  

Ha bemanning på plats så mycket av tiden som möjligt för att få folk att testa. Vi fick in flest svar på enkäterna när vi var på plats på eftermiddagarna. Försök också att locka dit media. Efter att den lokala radiostationen hade varit hos oss gav sig flera Lundabor ut för att testa.  

Här kan du läsa mer om projektet:  
Resultat från undersökning om cykelparkering i Lund 

Cyklisten fick testa att parkera sin cykel mellan de rosa cyklarna. 

Har du ett initiativ som du tror skulle passa in?
Hör av er till till samuel.williams@svenskacykelstader.se. Innehållet delas på Svenska Cykelstäders hemsida och sociala kanaler. Vi uppmuntrar också att den som har skickat in även delar innehållet i sina kanaler. Följ oss gärna på FacebookLinkedInTwitter och Instagram om du inte redan gör det!

Bilder: Lunds kommun