Region Jönköpings län senaste regionmedlem

svenskacykelstader Nyheter

Region Jönköpings län har fattat beslut om att öka cykelns roll som transportmedel i länet. Som del av sin strategi har regionen sökt medlemsskap i Svenska Cykelstäder. Cykelstäderna samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Region Jönköpings län är en stor och demografiskt varierad region med flera större tätorter och mycket landsbygd. Regionen har runt 267 000 invånare.

I juni 2022 antogs en regional cykelstrategi för hur regionen ska bidra till ökad och säker cykling. Cykelstrategin ska i ett senare led kompletteras med en regional cykelplan för hur och var de regionala infrastruktursatsningarna ska prioriteras för de delar som berör cykelplanering. Den regionala cykelstrategin syftar bland annat till att identifiera potential för cykelstråk, insatser inom beteendepåverkan och främjande av god fysisk planering samt ett hela resan-perspektiv.

Busschaufför hänger på cykel på buss från JLT. Foto: Region Jönköpings län

– Varför går ni med i Svenska Cykelstäder?

– Primärt gör vi det för att öka vår övergripande satsning på cykeln som transportmedel i länet. Vi ser att Svenska Cykelstäder som ett bra sätt att förbättra vår omvärldsbevakning och på så vis vässa vårt arbete för att stärka cykling. Förhoppningsvis kommer vi också att hitta värdefulla samarbeten kopplade till cykling tack vara Svenska Cykelstäder. Att Region Jönköpings län är med i Svenska Cykelstäder kan förresten också vara ett sätt för oss att spela in vårt perspektiv i cykelfrågor – vi är ju ett län med relativt många tätorter och stor landsbygd så vi har andra utmaningar än t ex storstäder och mer tätbefolkade län, säger Ida Hedberg, infrastrukturstrateg i Region Jönköpings län.

Ida Hedberg, Region Jönköpings län

Hur arbetar ni för ökad cykling?

– Vi driver just nu ett treårigt projekt som vi kallar regional cykelsatsning. Projektet är att betrakta som en del av genomförandet av vår regionala cykelstrategi och omfattar den typ av insatser där vi ser att vi som region har ett särskilt stort ansvar. Vi kommer framförallt att satsa på att ta fram en regional cykelplan för prioritering av regionala statliga cykelåtgärder, kartläggning och mätning av cykling samt att skapa nätverk och aktiviteter kopplade till cykling i länet, säger Ida Hedberg.

Region Jönköpings län hälsas varmt välkomna till föreningen!

Omslagsbild: Region Jönköpings län