Karlskoga ny medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Karlskoga har gått med i Svenska Cykelstäder som ett led i sina ambitioner för att öka cyklingen i kommunen. Svenska cykelstäder samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Karlskoga är en värmländsk kommun med runt 30 000 invånare. Kommunen utgörs bland annat av en centralort med små avstånd – vilket ger goda möjligheter att utöka cyklingen. Kommunens cykelplan uttrycker en tydlig ambition och politisk viljeriktning om att antalet cykelresor behöver öka för att möta dagens samhällsutmaningar. Cykelplanen är tänkt att skapa förutsättningar bland annat för ett sammanhängande cykelnät och utveckling av cykelleder i och runt staden. Flera områden pekar på att samhället behöver planeras för cykeln, och beteendepåverkande åtgärder syftar till att öka medvetenheten om cykeln som ett sätt att transportera sig för olika ändamål.

Karlskoga. Foto: Andreas Eriksson

– Vad behöver göras för att cyklingen ska öka i Karlskoga?

– Dels behöver vi fler cykelvägar som framförallt binder ihop redan befintliga cykelvägar. Men sedan behöver vi tänka nytt när det gäller vinterväghållning och förbättra underhållet av befintliga cykelvägar. Till det behöver vi även göra fler beteendepåverkande insatser och att cykling får en högre prioritet i samhällsplaneringen, säger Andreas Eriksson, miljöstrateg på kommunen.

Andreas Eriksson. Foto: Andreas Eriksson

Hur arbetar ni för ökad cykling?

– Internt inom kommunen har vi en Cykelutvecklingsgrupp med representanter från olika delar av kommunen som ansvarar för att hålla ihop arbetet med målsättningarna i kommunens cykelplan. Hittills har vi jobbat främst med att planera och prioritera de fysiska åtgärderna kring byggande av nya cykelvägar. Vi har även under ganska lång tid drivit ett cykelbibliotek med olika typer av lastcyklar, vi har prova-på insatser för lastcyklar i kommunal verksamhet och även medverkan i projekt såsom cykelvänlig skola och cykelvänlig arbetsplats, säger Andreas Eriksson.

Foto: Rena resan

Karlskoga hälsas välkomna som medlemmar i Cykelstäderna!

Omslagsbild: Rena Resan