EU-parlamentet antar resolution om fördubblad cykling till 2030

svenskacykelstader Nyheter

Europaparlamentet tog den 16 februari ett historiskt beslut för att öka cyklingen i Europa. Parlamentet uppmanar EU-kommissionen att ta fram en cykelstrategi som ska säkra en fördubblad cykling i EU:s länder på mindre än sju år. Resolutionen som antagits av parlamentet föreslår bland annat:

– Att de cyklade kilometrarna i EU ska fördubblas till 2030

– Att 2024 ska utnämnas till European Year of Cycling

– Att investeringarna i säker och separerad cykelinfrastruktur behöver öka

– Att cykling behöver inkluderas i nybyggnation och upprustning av det transeuropeiska transportssystemet (TEN-T)

– Stärka cykelbranschen och tillverkningen av cyklar i Europa

– Säkra cykelparkeringar och cykelvänliga arbetsplatser

– Det här beslutet på EU-nivå är historiskt, en ambitionshöjning som skapar fler incitament för den svenska regeringen att främja cyklingen i Sverige. För att hänga med i EU:s utveckling skärps nu kraven ytterligare på att anta de nationella mål som ligger på regeringens bord, anpassa lagstiftningen och utöka resurserna i infrastrukturplaneringen, säger Samuel Williams, verksamhetsledare på Svenska Cykelstäder.

Omslagsbild: IFEELSTOCK/Mostphotos