Cykelplaneringspriset tilldelas Krister Isaksson för år 2022

svenskacykelstader Nyheter

Krister Isaksson tilldelas Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris för år 2022 – för sitt arbete med cykelstråket vid Ulvsundavägen i Bromma. Cykelplaneringspriset är Svenska Cykelstäders nyinrättade pris och tilldelas en person eller ett projekt som på ett utmärkt sätt främjat svensk cykelplanering. Priset delas ut vid Svenska Cykelstäders vårkonferens i Malmö den 23 maj 2023.

Cykelplaneringspriset delas för första gången och för insatser som pågått under 2022. Första cykelplaneringspriset går till Krister Isaksson för det arbete han utfört med cykelstråket längs Ulvsundavägen i Bromma. Utformningen av cykelstråket har bland annat inneburit omprioriteringar av gaturummet, tydligare företräde för cyklister och ändringar av körfältsbredder, placeringen av skyltar samt busskurer.

– Krister Isaksson har genom arbetet med Ulvsundavägen och genom sitt yrkesliv främjat den goda planeringen för cykeln i Sverige. Han bidrar till cykelns framkomlighet, attraktivitet och säkerhet med sina noggranna överväganden och underlättar därmed både för de som vill välja cykeln och för oss redan vana cyklister. Vi hoppas att priset ger ringar på vattnet och att fler tar efter Kristers goda exempel, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

– Jag är otroligt glad och hedrad för uppmärksammandet från Svenska Cykelstäder. Arbetet med att förbättra trafikplaneringen i Sverige med cykeln i fokus är ett ihärdigt sådant som kräver ihållighet, och därför är det roligt att ens insatser och hårda arbete ges uppmärksamhet, får synas och prisas, säger Krister Isaksson, trafikplanerare på Huddinge kommun.

Foto: Cecilia Sandhu

Cykelplaneringspriset tilldelas en person eller ett projekt som på ett utmärkt sätt beaktat cyklingens förutsättningar, och därmed fört cykelplaneringen i Sverige framåt. Priset delas ut årligen och vinnaren utses av en kvalificerad jury. Priset delas ut på uppdrag av föreningen Svenska Cykelstäder.

Juryns motivering lyder:

”Att planera för ökad och säker cykling är en nyckel i arbetet för ett mer hållbart resande. Krister Isaksson har visat prov på medvetna detaljer vid utformningen av cykelinfrastruktur. Ett utmärkt exempel på det är pendlingscykelstråket utefter Ulvsundavägen i Bromma. I sin roll som trafikplanerare, konsult och cyklist ser Isaksson till helheten, utan att släppa detaljerna i vad som bidrar till säker och god cykling. Med det perspektivet har han skapat rymliga, tydligt markerade och gena cykelbanor med stråkkaraktär och gett cyklister prioritering i korsningar. I sitt arbete bidrar han på olika sätt till att stärka och visa upp cyklingens plats i gaturummet och samhället. Att prisa Krister Isaksson blir därför att lyfta Ulvsundavägen med sin utformning, och samtidigt rikta strålkastarljuset mot flera andra utmärkta exempel på cykelplanering, som finns geografiskt runtom i Stockholmsregionen. Vi hoppas att fler tar efter Isakssons som föredöme i svensk cykel- och trafikplanering.”

Juryns sammansättning:

  • Christina Bernhardsson, ordförande Svenska Cykelstäder  
  • Samuel Williams, verksamhetsledare Svenska Cykelstäder  
  • Karolina Isaksson, forskare vid VTI och KTH 
  • Rune Karlberg, ledamot i Cykelfrämjandets riksstyrelse  
  • Jones Karlström, biträdande föreståndare, VTI Cykelcentrum 
  • Maja Edvardsson, utredare, Trafikverket

Omslagsbild: Cecilia Sandhu