Utmärkta exempel på cykelplanering – se webinariet här

svenskacykelstader Nyheter

Vilka utmärkta exempel finns på god planering för cykeln i Sverige och Skandinavien? Hur har planeringen av gång- och cykelbroar, cykelgator och cykelfält i skandinaviska städer gått till?

Onsdag den 22:a februari gjorde Svenska Cykelstäder under en timme nedslag i Oslo, Helsingborg och Göteborg, som fick lyfta fram sina bästa projekt och planeringsåtgärder i gynnandet av cykeln. Föreningen informerade även om det nya Cykelplaneringspris som instiftas i år (mer information här).

Se webinariet här. Lösenord: rnQE6*LV

Omslagsbild: Olya Solodenko/Mostphotos