Järfälla kommun går med i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Järfälla kommun ser medlemskapet i Svenska Cykelstäder som ett naturligt tillskott till kommunens cykelarbete. Svenska cykelstäder består nu av 38 kommuner, 7 regioner och flera associerade medlemmar i Sverige som arbetar hängivet för ökad och säker cykling. Indirekt representerar över föreningen över 80 % av Sveriges befolkning, genom sina medlemsorganisationer.

Järfälla kommun är en kommun med drygt 80 000 invånare. Kommunen ligger nordväst om Stockholm och är del av Region Stockholm, en region med stor cykelpotential. Enligt potentialstudier skulle runt 70 procent av invånarna nå arbete och utbildning på under 30 minuters cykling, om alla vägar används. Järfälla har liksom regionen i stort en tydlig ambition om att öka cyklingens andel i kommunens transportarbete. Kommunens cykelplan uttrycker en tydlig ambition och politisk viljeriktning om att öka andelen cykelresor från ungefär 5 procent av totalen, till 20 procent. För att det ska ske behöver det bland annat finnas ett tryggt och gent cykelnät, säker cykelparkering, möjlighet att cykla på fler ställen och tydliga incitament för invånarna att välja cykeln.

Cykling på en av kommunens gång- och cykelvägar. Foto: Järfälla kommun

Men det finns även andra åtgärder som behövs, enligt Dalibor Sentic, trafikplanerare på kommunen.

Vad behöver göras för att cyklingen ska öka i Järfälla?

– Vi tror på att en kombination av olika åtgärder kan skapa en bra grund för att kunna få människor att cykla. Det många glömmer är att cykling inte enbart handlar om att bygga cykelparkeringar, utan att det handlar om ett brett spektrum av åtgärder som även innefattar kombinerade resor från start till mål och som tillsammans skapar en röd tråd, säger Dalibor Sentic, trafikplanerare på kommunen.

Dalibor Sentic. Foto: Järfälla kommun

Hur arbetar ni för ökad cykling?

– Vi har de senaste åren satsat en hel del på investeringar och reinvesteringar i cykelinfrastruktur. Men vi har också drivit ett flertal projekt som syftar till att öka medborgarnas nyfikenhet och kunskap kring cykeln som primärt transportmedel. Även projekt för gående kommuniceras för att få fler att röra på sig, säger Dalibor Sentic.

Hur utvecklas då cyklingen i stort i regionen?

– Tittar man på färdmedelsfördelningen i Trafikförvaltningens resevaneundersökning så finns det tydliga indikationer på att cyklingen har ökat överallt i hela regionen, från 7% till 10% säger Dalibor Sentic.

Järfälla hälsas välkomna som medlemmar i Cykelstäderna!

Omslagsbild: Michael Folmer/Mostphotos