Nätverksträff och studieresa till Malmö och Köpenhamn

svenskacykelstader Nyheter

Den 23-24 maj hölls föreningens nätverksträff för våren i samarbete med Malmö stad. Dagen efter, 25 maj, gjorde Svenska Cykelstäder sitt första utlandsbesök under en studieresa till Köpenhamn. Nätverksdagarna innehöll flera utblickar mot nordiska och europeiska städer som skapat ytor för hållbar mobilitet och stadsutveckling. Därutöver hölls bland annat en kunskapsworkshop, föreläsningar och cykelforskning och presentationer av medlemsinitiativ.

Föreningsträffen fick besök av nordiska kollegor från Oslo och Köpenhamn. Båda städerna har delvis liknande förhållanden som många svenska städer, men skiljer sig också i andra avseenden. Köpenhamn har under många år haft en strategi för att bygga ut cykelinfrastruktur och anpassa staden. Oslo har blivit en nordisk uppstickare som intensifierat sitt arbete på några få år. En fråga som särskilt lyftes var politisk vilja och enighet. Under onsdagen hyllades även Krister Isaksson – som fick ta emot Sveriges första cykelplaneringspris som nyligen instiftats av Svenska Cykelstäder.

Under onsdagen togs siktet mot Europa, då staden Pontevedra i norra Spanien presenterade hur de sänkt hastigheter, skapat plats för barns aktiviteter och prioriterat aktiv mobilitet. Utvecklingen har möjliggjorts tack vare en stadsfullmäktige som hållit en stadig kurs över hela 2000-talets första år.

Forskaren Dr Till Koglin föreläser om nödvändiga förutsättningar för cykeltrafiken. Foto: Samuel Williams

Nätverksträffen i Malmö erbjöd en fast förankring i forskningen. Cykelforskaren Dr Till Koglin (Lunds universitet) deltog och föreläste om goda förutsättningar för en fungerande cyletrafik, inklusive vilka ändringar i den omliggande trafikmiljön som kan underlätta för fler att välja cykeln. Även Cykelcentrum (VTI) presenterade sitt uppdrag, pågående forskning och höll en gemensam workshop med Svenska Cykelstäder.

Nätverksträffen i Malmö 23 maj. Foto: Sonja Perander

Både dagarna i Malmö och Köpenhamn erbjöd guidade cykelturen som visade upp städernas infrastruktur, regelsystem, projekt såsom cykelservicestationer och trafiklekplatser och andra innovativa lösningar.

Guidning i Köpenhamn i regi av Danska cykelambassaden. Foto: Sonja Perander

Malmö stad fick möjlighet att presentera cykelstaden Malmö ur flera vinklar. Bland annat stadens åtgärder inom mobility management, breddande av cykelbanor och det stora cykelgaraget vid Malmö centralstation visades upp vid sidan av andra cykelrelaterade projekt.

Malmö stad visar upp cykelgaraget vid Malmö Centralstation. Foto: Sonja Perander

Föreningen riktar ett stort tack till alla talare och medlemmar, och ett särskilt tack till medarrangören Malmö stad samt till Köpenhamns kommun.

Omslagsbild: Sonja Perander