Webinarium – Verktygslåda av enkla åtgärder för ökad aktiv transport

svenskacykelstader Nyheter

Se webinariet i efterhand.

Gående och cyklister behöver mer utrymme i gatumiljön än vad som finns idag. Ökar vi antalet gång- och cykelresor så stärker vi folkhälsan, minskar utsläppen av skadliga partiklar i städerna, minskar klimatpåverkan och kan bidra till den lokala ekonomin på platserna för omvandling. Dessutom kommer mer plats kunna användas för grönska, lekplatser för barn, uteserveringar, och umgänge. 

Ökad cykling behöver inte nödvändigtvis betyda stora investeringar för kommunerna. Den norska Cyklistföreningen (Syklistenes Landsforening) har tagit fram en verktygslåda med enkla åtgärder för ökad aktiv transport, insatser som ger stor verkan men som kommuner kan införa enkelt, kostnadseffektivt och snabbt.

Under webinariet presenterade Emil Rensvala, chefsrådgivare på Syklisternes Landsforening, verktygslådan som lanserats i Norge. Efter presentationen följde ett panelsamtal om potentialen för ökad cykling, modererat av Samuel Williams, verksamhetsledare på Svenska Cykelstäder. Deltog i samtalet gjorde:

  • Linda Göransson, Ordförande i Nationella cykelrådet, Trafikverket
  • Lars Strömgren (MP), Trafikborgarråd, Stockholms stad
  • Emil Rensvala, chefsrådgivare på Syklisternes Landsforening

Omslagsbild: Yuri Arcurs/ Mostphotos