Riksdagens cykelnätverk – se webinarium om kombinerat resande i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Cykling kan göra mycket för folkhälsan, en bättre ekonomi, för miljön och för att minska utsläppen. När cykling kombineras med andra hållbara färdsätt så ökar räckvidden och det blir mer attraktivt att välja hållbara resealternativ. Men vilka är förutsättningarna för kombinerat resande i Sverige idag? Hur har man gått tillväga för att öka det hållbara resandet internationellt?

Riksdagens cykelnätverk bjöd in in till ett webinarium på temat som utforskades tre svenska och internationella talare. Webinariet arrangerades i samarbete med Svenska Cykelstäder och Cykelfrämjandet.

Talare:
Roland Kager, Mobilitetsrådgivare vid Studio Bereikbaar i Nederländerna.
John Hultén, Föreståndare vid K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
Karin Ryberg, projektledare på Västtrafik. Riksdagens cykelnätverk har funnits sedan 2010. Nätverket organiserar seminarier, webinarier och sociala cykelaktiviteter för riksdagsledamöter.

Värdar för webinariet var styrgruppen i Riksdagens cykelnätverk:

Inga-Lill Sjöblom (S)

Patrik Jönsson (SD)

Maria Stockhaus (M)

Anders Ådahl (C)

Lili André (KD)

Daniel Helldén (MP)

Omslagbild: Michael Erhardsson/Mostphotos