Svenska Cykelstäder och Egmont främjar barns aktiva skolresor

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder gör i år ett omtryck av den populära tidningen ”Min cykel & jag”, tryckt första gången 2021. Tidningen är späckad med inspiration, cykeltips och tricks och spel för barn. Flera av Svenska Cykelstäders medlemskommuner kommer att dela ut tidningen, som är gratis för barnen.

Min cykel & jag är ett lustfyllt och kunskapshöjande material för barn som ska börja skolan. Serietidningen har tagits fram av Story House Egmont exklusivt för Svenska Cykelstäder, som ett led i satsningen på att få föräldrar och barn att i högre grad resa aktivt genom att gå eller cykla till skolan. Svenska Cykelstäder har nyligen genomfört projektet cykelvanligskola.se, som hjälper skolor att skapa bättre förutsättningar för barnen att cykla.

I tidningen får de unga läsarna bland annat stifta bekantskap med lodjuret och seriefiguren ”Robin” och lära sig om vilken utrustning som måste finnas på en cykel, olika trafikregler och varför det är så bra med vardagsmotion genom att cykla till skolan. Tecknade serieberättelser varvas med spel och kluriga pyssel- och faktasidor.

– Studier visar att en majoritet av tillfrågade barn föredrar att cykla till skolan. Tidningen är ett pedagogiskt material som på ett lustfyllt sätt närmar sig frågan om aktiva skoltransporter, säger Samuel Williams, verksamhetsledare på Svenska Cykelstäder.


I det andra omtrycket av Min cykel & jag sprids tidningen i fem svenska kommuner som alla är medlemmar i Svenska Cykelstäder. Tidningen trycks om kontinuerligt, så det finns möjlighet för fler kommuner, regioner, företag och andra att delta i framtiden. Den andra utdelningen sker i:

Halmstads kommun
Umeå kommun
Trollhättans Stad
Linköpings kommun
Österåkers kommun

För frågor eller referensexemplar, vänligen kontakta:
Samuel Williams, verksamhetsledare Svenska Cykelstäder, samuel.williams@svenskacykelstader.se, 070-759 05 70


Om Svenska Cykelstäder
Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 38 svenska kommuner och 7 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Föreningen stöds av 6 associerade medlemmar. Den gemensamma visionen är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel. Läs mer på www.svenskacykelstader.se.

Referenssidor

Bild: Egmont