HELSINGBORG – Årets och framtidens cykelstad 

svenskacykelstader Nyheter

Här presenterar vi på Svenska Cykelstäder ett projekt inom cykling från våra medlemmar som vi lyfter för att fler ska kunna ta del av det spännande och inspirerande arbete som de gjort.

Helsingborg blev för andra året i rad utnämnd till årets cykelfrämjarkommun, i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Detta efter att ha legat bland topplaceringarna i Cykelfrämjandets mätning de senaste åren, och stadigt klättrat uppåt på listan sett till större kommuner med över 100 000 invånare. Att staden tagit hem utmärkelsen ”Sveriges bästa cykelstad” är ett resultat av ett långsiktigt fokus och många satsningar på cykling, kombinerat med goda samarbeten med många involverade, inte minst över förvaltningsgränserna. 

Antog cykelplan 2017 

2017 tog staden fram en cykelplan med målet att få fler att cykla och stärka Helsingborg som cykelstad. Cykelplanen innehåller de strategier och åtgärder som staden vill genomföra för att utveckla cyklandet i Helsingborg. Planen gäller fram till 2023 och innehåller bland annat: 

  • Bygga nya och säkra cykelvägar 
  • Göra gator mer anpassade för cykling 
  • Uppmana till ett ändrat beteende 
  • Minska antalet olyckor med cyklar inblandade 
Cykelgatan på Långvinkelsgatan gör staden mer anpassad för cykling och uppmanar till ett ändrat beteende. Foto: Helsingborgs stad

Det känns så bra att vi blivit uppmärksammade för vårt långsiktiga arbete med cykelfrågor. Utmärkelsen Sveriges bästa cykelstad är ett stort erkännande för det arbete som vi beslutat om, i politisk enighet, och som våra tjänstepersoner så väl genomfört.  

– Mats Werne (L), förste vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden fram till valet 2022.  

Stor ökning bland besökare 

Satsningen har gett goda förutsättningar för att röra sig på cykel i staden. Framförallt märks det bland besökare. Där fler tillfälliga besökare väljer att upptäcka staden via cykelvägarna. 

– Stadens investeringar i cykelinfrastruktur ger oss goda förutsättningar för en framtida hållbar stad. Vårt viktiga påverkansarbete med olika mobilitetsåtgärder hoppas vi bidrar till att ge extra goda förutsättningar för att sätta sig på sadeln och att cykeln kommer vara det självklara valet för allt fler framöver. Vi ser att turistcyklingen har ökat explosionsartat i Helsingborg med omnejd och hoppas att även våra invånare ska haka på den trenden i allt större utsträckning, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltingen. 

Ny cykelplan på gång

Den nuvarande cykelplanen sträcker sig året ut. Men vad händer sen? Just nu tittar staden hur man tar sig till framtidens cykelstad. Då gäller det framförallt att förvalta arbetet med den tidigare cykelplanen och titta hur vi kan få fler invånare att välja cykeln framför bilen.


Här kan du läsa mer:  
Cykling | Helsingborg

Har du ett initiativ som du tror skulle passa in?
Hör av er till till info@svenskacykelstader.se. Innehållet delas på Svenska Cykelstäders hemsida och sociala kanaler. Vi uppmuntrar också att den som har skickat in även delar innehållet i sina kanaler. Följ oss gärna på FacebookLinkedInTwitter och Instagram om du inte redan gör det!

Omslagsbild: Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg