Folkhälsokoalition vill ha renare luft

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder argumenterar tillsammans med flera aktörer i Aktuell Hållbarhet för att luften i svenska städer behöver bli renare. Enligt den breda folkhälsokoalitionen som sluter upp i debattartikeln kan både luften förbättras, folkhälsan stärkas och ekonomin utvecklas med hjälp av aktiv transport. För att göra det kräver koalitionen att regeringen:

1. Gör en översyn av de transportpolitiska målen med stärkt fokus på hälsa. I översynen bör nationella cykelmål inkluderas och kompletterande mål för övrig aktiv transport övervägas, dessutom behövs en översikt av Sveriges lågt ställda krav på avgasrening.

2. Ge Trafikverket ett långsiktigt uppdrag att leda övergripande samverkan för ett hälsofrämjande transportsystem med fokus på aktiv transport.

3. Ta fram förslag till en nationell plan för stärkt gångtrafik.

Läs mer:

Tre förslag för bättre luft och bättre ekonomi – Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)

Omslagsbild: Mostphotos/Elisabeth