EU-parlamentet i Bryssel

EU-kommissionen har antagit den europeiska cykeldeklarationen

svenskacykelstader Nyheter

Förslaget till en interinstitutionell europeisk cykeldeklaration, som tillkännagavs av EU-kommissionären för transport Adina Vălean vid ett event i Sevilla, välkomnades med entusiasm av cykelföreningar i Europa.

”Cykeldeklarationen är unik i sitt slag då den visar på en stark viljeyttring på cykelområdet, och det av ett av EU:s tyngsta organ. Deklarationen har särskilt intressanta implikationer för ekonomin, för utsatta grupper och för viljan till satsningar på den så viktiga infrastrukturen.”

Samuel Williams, verksamhetschef för Svenska Cykelstäder

”This is a key milestone for cycling. We are delighted that the Declaration reflects many of ECF’s longstanding advocacy and policy demands aimed at increasing and improving cycling in Europe, such as creating more and better cycling infrastructure and encouraging inclusive and affordable mobility. This is an excellent framework for enabling many more Europeans to cycle – and to cycle more safely.”

Jill Warren, VD för European Cyclists’ Federation (ECF)

EU-kommissionens besked är en viktig signal och går i linje EU:s växande ambitioner på cykelområdet. Deklarationen innehåller bland annat skrivningar om finansiering, platskrav och cyklingens bidrag till ekonomin.

Deklarationen lyfter fram cykeln som ett centralt transportslag för hållbar omställning, folkhälsa och framkomlighet, och pekar på vikten av att frigöra medel till ökad cykling på alla politiska nivåer. Vidare syftar deklarationen till att integrera cykling på alla nivåer av transportplanering och frigöra medel från bl.a. European Social Fund för att garantera att cykling kan utvecklas med stöd av EU:s regelverk och tillgängliga fonder.

Läs mer:

https://ecf.com/civicrm/mailing/view?id=5817&reset=1
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2023-10/European_Declaration_on_Cycling.pdf

Omslagsbild: Mostphotos/Iaroslav Danylchenko