Skrotade stadsmiljöavtal – vi kommenterar regeringens budget

svenskacykelstader Nyheter

Höstbudgeten slopar stadsmiljöavtalen utan att erbjuda motsvarande satsningar på medfinansering. Nu krävs rejäla satsningar på cykling i kommande inriktningsunderlag och nationell plan för infrastruktur. 

Christina Bernhardsson. Bild: Christina Bernhardsson

Samuel Williams. Bild: Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder om den presenterade höstbudgeten

Regeringen väljer i stadsbudgeten att inte förlänga stadsmiljöavtalen, trots att ingen kompletterande eller likvärdig medfinansiering erbjuds kommunerna. Stadsmiljöavtalen som beviljats kommunerna har under 2023 uppgått till nästan en miljard, och hjälpt kommuner att bygga för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Därmed har stadsmiljöavtalen sedan de instiftades varit ett att kommunernas främsta verktyg för att stötta fler medborgare att välja hållbara färdmedel.

”- Vi hade hoppats att regeringen skulle utreda förbättringar och förenklingar av stadsmiljöavtalen. Att regeringen nu istället tar bort stadsmiljöavtalen är att dra undan mattan för kommunerna i omställningen. Sammantaget innebär den hittills förda politiken under nuvarande regering att det ska bli enklare att köra mer bil – när utvecklingen borde underlätta valet av hållbara och hälsofrämjande färdslag”, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

”- Nu är det upp till regeringen att använda kommande nationella infrastrukturplan för att i möjligaste mån kompensera bortfallet genom utökade länsplaner, utökade öronmärkta medel till cykling, namngivna cykelobjekt eller andra resurstillskott som har ambitionen att göra det lättare för fler att cykla – såsom stadmiljöavtalen gör idag”, säger Samuel Williams, verksamhetsledare på Svenska Cykelstäder.

Omslagsbild: Valeri Vatel