Tyréns går med i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Tyréns Sverige AB välkomnas till Svenska Cykelstäder som associerad medlem. Företaget vill bidra till föreningens arbete för att möta samhällsbehovet av ökad cykling – för säkrare städer, bättre hälsa och mindre påverkan på miljö- och klimat.

Svenska Cykelstäder arbetar för visionen att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel. Särskilt i städerna är många resor under fem kilometer men görs ändå med bil. Det aktiva resandet behöver bli mer attraktivt och cykelinfrastrukturen bättre och säkrare. I det arbetet spelar de associerade medlemmarna i föreningen en nyckelroll genom att bidra till kunskapsutbyte och samverkan.

– Svenska cykelstäder är glada att kunna välkomna Tyréns som associerad medlem. Tyréns är ett viktigt företag i byggandet av framtidens svenska städer. De har ett stort inflytande genom sin kompetens, sin kunskap om infrastruktur och sitt arbete för ökad och säker cykling. Tillsammans ska vi arbeta för mer hållbara städer, i hela vårt avlånga land, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Christina Bernhardsson, ordförande
för Svenska Cykelstäder. Foto: Privat

Marlene Sjödin, avdelningschef Trafik – Mobilitet & Strategi på Tyréns. Foto: Privat

Tyréns arbete med cykling

Tyréns arbetar aktivt med infrastrukturplanering, analys, mobilitet, åtgärder och konsultuppdrag som främjar hållbart och aktivt resande. Företaget har bland annat tagit fram ett underlag för cykelbarhet, som används som klassificering av cykelvägar. Verktyget kan bland annat användas som underlag för att identifiera var fler cykelvägar behövs, och var de brister i sin utformning.

– Tyréns vill bidra till visionen om att ersätta fler korta resor med cykelresor. Vi ser att Svenska Cykelstäders arbete ligger i linje med våra mål om hållbarhet, om ett hälsosamt transportsystem och om att frigöra kapacitet och yta i städerna. Vi ser fram emot att engagera oss i föreningen för att skynda på utvecklingen i en hållbar riktning, säger Marlene Sjödin, avdelningschef Trafik – Mobilitet & Strategi på Tyréns.

– Vi vet att större investeringar behövs, men också att de investeringar som görs inte minst på statlig nivå behöver vara kostnadseffektiva och bidra mer till ett hållbart och hälsofrämjande transportsystem. Med en ny infrastrukturplaneringsomgång blir de här frågorna återigen brännande på statlig nivå, och där behöver vi vara många som krokar arm i frågorna. Tyréns är en välkommen samarbetspartner i föreningen, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Omslagsbild: Tyréns Sverige AB