Ramboll: Utbyggd cykelinfrastruktur kan ge bättre luft

Emil Törnsten Nyheter

Tusentals svenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar, men luftkvaliteten kan bli bättre om de fossila transporterna minskar under coronakrisen. Samhällsrådgivningsföretaget Ramboll är ny associerad medlem i Svenska Cykelstäder och hoppas att vi kan få bättre luftkvalitet även på sikt. Ramboll har en uttalad vision att skapa hållbara samhällen. För att nå dit ska cyklingen öka och …

Technolution: Så kan smart teknologi ge cyklister prioritet

Emil Törnsten Nyheter

En fjärdedel av restiden. Det är inte ovanligt att en cyklist i genomsnitt spenderar det på att vänta vid rödljus, visar en studie av Region Stockholm. Nu ska trafiksignaler och annan teknisk infrastruktur börja anpassas för cykling, hoppas företaget Technolution som är ny associerad medlem i Svenska Cykelstäder. Köpenhamn kan inte få nog av att förbättra förutsättningarna för cykling. Staden har …

Ny studie: ”Cykling mot enkelriktat bör bli tillåtet i Sverige”

Emil Törnsten Nyheter

Cykling mot enkelriktat är en vanlig företeelse i Europa. I Sverige blev det nyligen förbjudet för väghållare att undanta cyklister från enkelriktningen, efter ett beslut av Transportstyrelsen. Nu behöver lagen ändras, menar Björn Sax Kaijser, trafikexpert på Sweco, som i en ny rapport studerat effekterna av cykling mot enkelriktat på trafiksäkerhet och framkomlighet. – Cykling mot enkelriktat leder till färre …

Cykling mot enkelriktat leder till ökad trafiksäkerhet

Emil Törnsten Nyheter

Nu har Transportstyrelsen sagt nej till att tillåta cyklande att köra mot färdriktningen på enkelriktade gator i Stockholms stad. Det är ett slag mot cyklingen i hela landet, menar Sveriges cykelorganisationer. – Det här är ett bakslag för cyklingen i flera kommuner. Cykling mot enkelriktat är vanligt här och i övriga världen. Vår nya internationella studie visar att det är …

Cykelstäder i riksdagen: ”Olagligt att bygga statliga cykelvägar”

Emil Törnsten Nyheter

Inför årets betänkande av cykelfrågor bjöds Svenska Cykelstäder in till riksdagens trafikutskott tillsammans med Cykelfrämjandet och Svensk Cykling. Cykelorganisationerna höll ett gemensamt föredrag om varför det är nödvändigt med moderniserad väglagstiftning. – Det är idag förbjudet för Trafikverket att bygga cykelväg längs med motorvägar och järnvägar, vilket vi vill möjliggöra genom att ändra i lagen som reglerar vad allmänna vägar …

Nollvision för trafikdöd kräver sänkt bashastighet i tätorter

Emil Törnsten Nyheter

Ökad cykling räddar, förlänger och förbättrar liv. För att nå dit krävs säkra och trygga trafikmiljöer. Kommunerna ska fortsättningsvis ha möjlighet att skylta olika hastigheter, men vi kan inte ha 50 km/t som bashastighet om vi ska nå nollvisionen. Det skriver vi idag tillsammans med hälso- och trafikexperter i Dagens Nyheter. Läs hela artikeln här. ”Vi anser att det är …

Förläng cykelsäsongen och förläng livet – cykla 14 februari

Emil Törnsten Nyheter

Den som förlänger sin cykelsäsong förlänger också sitt liv. Detta eftersom cykling året om minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Därför är det ett problem att var tredje sommarcyklist ställer in cykeln på vintern. Nu måste villkoren för att cykla på vintern bli bättre. Det skriver företrädare för tre svenska cykelorganisationer och Hjärt-Lungfonden. De uppmanar alla att cykla på Vintercyklingens dag, 14 …

Fakta och nyckeltal kring barn och ungas cykling

Emil Törnsten Nyheter

Cyklingen har minskat bland barn och unga och deras hälsa försämras. Uppmaningen och uppropet Låt barnen styra! handlar om att flera undersökningar visar att många barn vill cykla till skolan, men att föräldrarna ofta väljer att skjutsa dem med bil istället. Att låta sitt barn cykla själv eller att cykla tillsammans har dokumenterat positiva effekter. Förutom motionen visar forskning att …

Förläng säsongen – förläng livet

Emil Törnsten Nyheter

Förläng säsongen – förläng livet är en uppmaning och ett upprop initierat av föreningen Svenska Cykelstäder där några av Sveriges mest ambitiösa kommuner och regioner, som målmedvetet arbetar för ökad cykling, ingår. Tillsammans vill vi höja cyklingens status för att uppnå vår gemensamma vision om att 50 % av alla resor i landet som är kortare än fem kilometer ska ske …

“Cykling är en rättvisefråga som måste prioriteras”

Emil Törnsten Nyheter

Att öka cyklingens andel av transporterna anses vara en viktig åtgärd – inte bara för klimatet utan även som en preventiv sjukvårdsinsats. Det här har dock ofta setts som en marginell storstadsfråga vilket nu ifrågasätts i olika potentialstudier.  Ett antal regioner runt om i landet har undersökt hur många som kan ta sig till jobb och skola med cykel – …