Technolution: Så kan smart teknologi ge cyklister prioritet

Emil Törnsten Nyheter

En fjärdedel av restiden. Det är inte ovanligt att en cyklist i genomsnitt spenderar det på att vänta vid rödljus, visar en studie av Region Stockholm. Nu ska trafiksignaler och annan teknisk infrastruktur börja anpassas för cykling, hoppas företaget Technolution som är ny associerad medlem i Svenska Cykelstäder.

Peyman Tavakoli, affärsutvecklare inom mobilitet på Technolution

Köpenhamn kan inte få nog av att förbättra förutsättningarna för cykling. Staden har numer trafiksignaler som anpassar sig efter mängden cyklister. Lägg där till digitala informationsskyltar där cyklister kan se alternativa rutter vid trängsel och intelligent gatubelysning som tänds när en cyklist närmar sig. Bakom tekniken står företaget Technolution, som tror att svenska städer kommer ta efter utvecklingen i Danmark och Nederländerna.

– Vi måste alla jobba för att ge cykeln den status den förtjänar, men att bygga bättre cykelvägar är inte enda lösningen för att säkerställa cykelns betydelse som transportmedel. Rådande informations- och kommunikationslager i infrastrukturen måste börja inkludera cykeln. Vi har i flera projekt visat att det är möjligt, säger Peyman Tavakoli, affärsutvecklare inom mobilitet på Technolution.

Han strävar tillsammans med sina kollegor på att finna lösningar på utmaningar som regioner och städer har idag eller ser i en nära framtid. I Köpenhamn var trängsel på cykelbanorna problemet. I Nederländska Utrecht var det att hitta lediga platser i världens största cykelparkeringsgarage. Med Technolutions plattform MobiMaestro får  trafikplanerare inte bara stora mängder information om trafiken, utan kan även styra och automatisera flöden.

I Köpenhamn sker nära hälften av resorna på cykel. Foto: Emil Törnsten

– Vårt fokus som företag är att skapa lösningar som är nyttiga för regionen, staden och dess invånare. Med den kommande tekniken kommer nya tjänster att dyka upp, allt från plattformsekonomier till bil- och cykeldelningskoncept som kommer att förändra hur vi ser på transporter på lång sikt. Cykling kommer att bidra till att lösa många utmaningar. Med teknikutvecklingen kommer nya tjänster kommer att dyka upp för att underlätta denna utveckling, anser Peyman.

”Rådande informations- och kommunikationslager i infrastrukturen måste börja inkludera cykeln”

Peyman Tavakoli

Vilken roll har cyklingen i framtidens samhällen?
– Cykling är en del av vår breda vision för städer nu när städerna kommer jobba för att nå nollutsläpp eller klimatneutralitet. Det är vår starka tro att städer kan fortsätta utvecklas som en levande stad om det finns en stark mobilitetspolitik som tar hänsyn till fotgängare, cyklister, mikromobilitetsanvändare och kollektivtrafikresenärer, samtidigt som de har en god förståelse för att upprätthålla social integration för alla bosatta i staden.

Vad tänker ni att ni själva kan bidra med inom Svenska Cykelstäder?
– Vi på Technolution är språkrör för öppna standarder, öppna protokoll och öppna källkod i all vår utveckling, då vi tror att öppenhet är nyckelfaktor för innovation och vägen framåt för att kunna utveckla lösningar som är kostnadseffektiva och hållbara. Så vår förhoppning är att detta kan smitta av sig i större utsträckning genom Svenska Cykelstäder.

Kontakt: Peyman Tavakoli, affärsutvecklare mobilitet, +46 70 296 17 63, peyman.tavakoli@technolution.com