Förläng säsongen – förläng livet

Emil Törnsten Nyheter

Förläng säsongen – förläng livet är en uppmaning och ett upprop initierat av föreningen Svenska Cykelstäder där några av Sveriges mest ambitiösa kommuner och regioner, som målmedvetet arbetar för ökad cykling, ingår. Tillsammans vill vi höja cyklingens status för att uppnå vår gemensamma vision om att 50 % av alla resor i landet som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel.

Många har föreställningen att vintercykling är något komplicerat. Det är det inte (se till exempel Cykelfrämjandets sammanställning av åtta myter om vintercykling). Har du en cykel så är chansen stor att den fungerar även under de kalla månaderna! Man behöver inte heller ruinera sig på specialkläder – det fungerar ofta att använda samma kläder som vid en promenad.

Inte heller behöver det vara komplicerat för väghållare, såsom kommuner och Trafikverket, att göra det enkelt och attraktivt att cykla när det är halt, djup snö eller mörkt. Allt fler väljer att prioritera gång- och cykelbanor i snöröjningen. Metoden att sopsalta cykelbanor har blivit ett populärt verktyg som, rätt använt, kan skapa barmarksförhållanden året runt och göra cyklingen både säkrare och mer attraktiv, enligt forskning från VTI.

Nu behövs en gemensam kraftansträngning och intensifierat arbete för ökad vintercykling. En förlängd säsong räddar, förlänger och förbättrar liv på lång sikt. Regelbunden fysisk aktivitet kan enligt en stor forskningssammanställning bidra till minskad risk för:

  • Förtida död (20–35 %)
  • Hjärtinfarkt och stroke (20–35 %)
  • Diabetes typ 2 (35–50 %)
  • Tjocktarmscancer (30–50 %)
  • Bröstcancer (20 %)
  • Höftfraktur (36–68 %)
  • Depression (20–30 %)
  • Alzheimers (40–45 %)

För att få de stora hälsovinsterna från fysisk aktivitet måste den dock vara regelbunden och fortsätta under hela året. Många rör sig mindre under vintern, vilket kan motverkas med satsningar på att göra det attraktivare att röra sig utomhus i vardagen.

Nu är det tid att höja temperaturen i det arbetet. Se vår kampanjfilm här!

Förläng säsongen – förläng livet