Nollvision för trafikdöd kräver sänkt bashastighet i tätorter

Emil Törnsten Nyheter

Ökad cykling räddar, förlänger och förbättrar liv. För att nå dit krävs säkra och trygga trafikmiljöer. Kommunerna ska fortsättningsvis ha möjlighet att skylta olika hastigheter, men vi kan inte ha 50 km/t som bashastighet om vi ska nå nollvisionen. Det skriver vi idag tillsammans med hälso- och trafikexperter i Dagens Nyheter. Läs hela artikeln här.

”Vi anser att det är både etiskt försvarbart, vetenskapligt grundat och politiskt motiverat att sänka svensk bashastighet till åtminstone 30 km/tim. Men om Nollvisionen ska tas på allvar vore nog 20 km/tim, det vill säga något över normal cykelhastighet i tätort, det mest rimliga. Då skulle olika typer av fordon, bilar, elsparkcyklar och cyklar kunna samspela i gaturummet.”

22 hälso- och trafikexperter i DN

Foto: Magnus Hallgren/DN