Fakta och nyckeltal kring barn och ungas cykling

Emil Törnsten Nyheter

Cyklingen har minskat bland barn och unga och deras hälsa försämras. Uppmaningen och uppropet Låt barnen styra! handlar om att flera undersökningar visar att många barn vill cykla till skolan, men att föräldrarna ofta väljer att skjutsa dem med bil istället. Att låta sitt barn cykla själv eller att cykla tillsammans har dokumenterat positiva effekter. Förutom motionen visar forskning att studieresultaten och välbefinnandet ökar.

Ny kunskapssammanställning
Idag presenterar Svenska Cykelstäder en sammanställning av fakta och nyckeltal kring barn och ungas cykling. Några resultat:

  • Antalet skolresor på cykel har halverats sedan 1990-talet. Idag cyklar endast 14 procent till skolan.
  • De flesta barn bor inom cykelavstånd från sin skola. Sex av tio barn bor inom två kilometer från skolan.
  • Åtta av tio barn når inte den rekommenderade miniminivån om en timme fysisk aktivitet om dagen.
  • Sex av tio tonåringar spenderar tre timmar eller mer per dag utanför lektionstid sittandes framför en skärm
  • Fysisk aktivitet genom exempelvis cykling i vardagen ger bättre studieresultat och en mängd hälsofördelar.
  • Frågar man barnen själva så vill många cykla, men föräldrar litar inte på deras förmåga.

Vi vill visa hur allvarligt läget är, men också att potentialen till ökad cykling bland barn är stor.

Barn i hela landet spänns varje vardag fast i bilen och skjutsas till och från skolan.

Beslutsfattare behöver inse allvaret och agera
Regeringen bör göra cykelfärdighet lika självklar som simfärdighet i skolans läroplan. Till skillnad från i cykellandet Nederländerna får svenska barn inte lära sig teknik, balans, trafikregler och ett gott beteende som cyklist. Där får barnen årligen 50 timmar trafikundervisning och möjlighet att ta ett cykelcertifikat.

Kommuner och myndigheter i hela landet behöver anlägga säkra cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter. Med bilfria zoner och sänkta hastigheter för motortrafiken kan fler föräldrar vara trygga i att deras barn kan fånga dagsljuset och upptäcka världen på egen hand.

Läs sammanställningen här

Vi publicerar idag också en debattartikel i Expressen som du kan läsa här.