Ramboll: Utbyggd cykelinfrastruktur kan ge bättre luft

Emil Törnsten Nyheter

Tusentals svenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar, men luftkvaliteten kan bli bättre om de fossila transporterna minskar under coronakrisen. Samhällsrådgivningsföretaget Ramboll är ny associerad medlem i Svenska Cykelstäder och hoppas att vi kan få bättre luftkvalitet även på sikt.

André Kingstedt, trafikplanerare

Ramboll har en uttalad vision att skapa hållbara samhällen. För att nå dit ska cyklingen öka och luftföreningarna minska (vi återkommer till det). När förra året summerades kunde det konstateras att Ramboll arbetat med att förbättra cykelmöjligheterna i 42 svenska städer – för nära en tredjedel av Sveriges befolkning. Ramboll Sverige är en del av ett globalt företag som samarbetar över hela världen och cykling är en stor del i många projekt. Supercykelstråk i Skåne, cykelplaner i Värmland och utformningsprinciper för korsningar mellan cyklande och gående i Göteborg är några exempel på nyligen genomförda uppdrag.

Trafikplaneraren André Kingstedt, som arbetar med många projekt som har särskilt fokus på cykling, gör en koppling mellan cykling och lycka:

– Om vi kan få fler att upptäcka friheten att cykla genom att skapa bra förutsättningar för cykling både i städer och på landsbygden så kan vi samtidigt få en hållbarare och lyckligare värld, menar André.

Luftkvaliteten ett hälsoproblem i 30 städer
Ramboll lanserade nyligen en tjänst som heter Happy Commuter, där cyklister kan se luftkvaliteten på olika cykelvägar. Den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i städer är vägtransporter. Förbättrad luftkvalitet nås enklast genom minskad biltrafik. Hela 30 svenska städer når inte upp till miljökvalitetsmålet, visar Rambolls luftkvalitetsrapport 2019.

Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert

Luftkvaliteten har märkbart förbättras i flera kinesiska städer till följd av coronapandemin och detta förklaras främst av minskade vägtransporter, menar Daniel Nilsson som är luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll.

– Om coronapandemin i Sverige leder till minskat resande med fossilberoende transporter kan vi även förvänta oss förbättrad luftkvalitet här. Det håller dock bara i sig så länge resandet med fossilberoende transporter hålls fortsatt nere. Om läget normaliseras kommer luftkvaliteten att försämras igen och därför är det viktigt att vi planerar städer så att vi minskar bilberoendet. Ett sätt är utbyggnad av bra infrastruktur för cyklister, säger Daniel.

Cykling räddar liv
Luftföroreningar gör att 7 600 svenskar dör i förtid varje år. Hälsoforskare i Storbritannien har uppmanat den brittiska regeringen att främja cykling under krisen, eftersom ”alla våra nuvarande hälsorisker inte försvinner” av att många håller sig inomhus. Dagens nivåer av cykling beräknas rädda 53 liv per år enbart i Stockholms län, enligt en beräkning av Cykelfrämjandet

Med bättre folkhälsa och hållbara samhällen i sikte går nu Ramboll med i Svenska Cykelstäder för att bidra till att lyfta cyklingen i Sverige tillsammans med andra ambitiösa och kunniga kollegor i branschen.

– Vi hoppas kunna bidra med kunskap inom allt från säkra skolvägar via datainsamling och modellering till strategisk cykelutveckling. Vi hoppas också få ännu bättre kunskap om vilka utmaningar som kommuner och regioner står inför och på så sätt se till att våra uppdrag ger större nytta, säger André Kingstedt.