Här är årets cykelvänligaste arbetsplatser

svenskacykelstader Nyheter

Konsultföretaget Trivector i Lund har utsetts till årets cykelvänligaste arbetsplats 2022. Utmärkelsen delas ut av Cykelvänligast, en nationell plattform som drivs av Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder. Totalt har över 200 arbetsplatser från hela Sverige deltagit och runt 70 av dem diplomerats som cykelvänliga.   

– Genom att delta i Cykelvänligast har arbetsplatserna skapat en bättre arbetsmiljö för sina anställda och samtidigt bidragit till stärkt folkhälsa och minskad klimatpåverkan. De åtgärder och aktiviteter som arbetsplatserna genomfört under året har bidragit till att göra det enklare och roligare för medarbetarna att välja cykeln, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet. 

Cykelvänligast är en nationell plattform som erbjuder rådgivning, stöd och inspiration till arbetsplatser som vill underlätta för sina anställda att välja cykeln till, från och i jobbet. Bakom plattformen står vi på Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder i samarbete med 32 kommuner och tre regionala organisationer. Arbetsplatser i hela Sverige är välkomna att anmäla sig och deltagandet är kostnadsfritt.

Som deltagare bockar arbetsplatserna av vilka cykelvänliga kriterier de uppfyller. Kriterier kan till exempel vara att det finns en cykelpump på arbetsplatsen eller att de anställda erbjuds förmånscyklar. Den arbetsplats som i slutet av året uppfyller flest kriterier utses till årets cykelvänligaste arbetsplats. Cykelvänligast år 2022 är Trivector i Lund som också vinner i kategorin mindre arbetsplatser (1-49 anställda). Cykelvänligast i kategorin mellanstora arbetsplatser (50-249 anställda) är AF Bostäder i Lund och i kategorin stora arbetsplatser (250+ anställda) vinner Intraservice Göteborgs stad. Pris för Årets cykelidé vinner CPAC Systems i Mölndal.

– Det är en stor ära att få utnämningen Sveriges cykelvänligaste arbetsplats. Vi strävar ständigt efter att förbättra förutsättningarna för våra medarbetare att cykla, och uppmuntrar till cykling både till arbetet och i tjänsten på alla våra kontor. Det känns extra fint att fungera som förebild för en del av den hållbara omställning av transportsektorn som vi till vardags jobbar med, säger Pernilla Hyllenius Mattisson, mobilitetssamordnare och affärsområdesansvarig för verksamheters transporter på Trivector Traffic. 

Trivector i Lund uppfyller under 2022 hela 40 cykelvänliga kriterier av 48 möjliga. Några av de kriterier arbetsplatsen uppfyller är tillgängliga tjänstecyklar, årlig cykelservice och laddstation för privata elcyklar.

Utmärkelsen för årets cykelidé tilldelas en arbetsplats som har ett särkilt kreativt tillvägagångssätt för att bli cykelvänligare eller har genomfört andra åtgärder än dem som finns listade bland kriterierna. I år går utmärkelsen till CPAC Systems med motiveringen: “Genom återkommande cykelmekartillfällen med vägledning i cykelunderhåll kombinerat med föredrag om cykelutrustning och säkerhet skapar CPAC Systems en inbjudande cykelkultur på arbetsplatsen, och tilldelas därför pris för årets cykelidé 2022.”

Vinnare 2022

  • Årets cykelvänligaste arbetsplats: Trivector (Lund) 
  • Årets cykelvänligaste mellanstora arbetsplats: AF Bostäder (Lund) 
  • Årets cykelvänligaste stora arbetsplats: Intraservice, Göteborgs stad
  • Årets cykelidé: CPAC Systems (Mölndal) 

Tips för att bli en cykelvänligare arbetsplats!

  • Köp in en pump och enkel verktygssats till arbetsplatsen och ha lättillgänglig vid receptionen eller ingången.  
  • Arrangera en cykeltävling – vilket medarbetarteam cyklar mest? HR mot IT, projektledare mot chefer? Kom ihåg, gör det kul och lättsamt! 
  • Inför förmånscyklar där medarbetare kan leasa en cykel genom bruttolöneavdrag, det gör det lättare för fler att testa elcykel eller en annan drömcykel. 
  • Stärk teamkänslan genom en vårutflykt med cykelinslag. 

Läs mer om Cykelvänligast och vilket stöd vi erbjuder arbetsplatser på cykelvänligast.se.  

Omslagsbild: Yuri Arcurs