Höstkonferensen i Växjö – inspiration från cyklingspionjärer, lokala föredömen och fördjupat kunskapsutbyte mellan medlemmar

svenskacykelstader Nyheter

Den 19-20 oktober hölls Svenska Cykelstäders höstkonferens i samarbete med Växjö kommun. Nätverksträffen erbjöd bland annat inspiration och inspel från Nederländernas cykelambassad, ett fördjupat kunskapsutbyte i form av workshops och lokala exempel på Helsingborgs och Växjös arbete för ökad cykling.

Efter ett varmt välkomnande av Växjö kommun bidrog inledningstalaren Chris Bruntlett från den nederländska cykelambassaden med inspiration, utformningsprinciper och redogörelse för hur cykling blivit integrerad i den nederländska samhällsväven.

Ordförande i Växjös tekniska nämnd tillika styrelseledamot i Cykelstäderna Sofia Stynsberg (M) välkomnar till Växjö. Foto: Sara Majkic

Flertalet föreläsningar under dagarna gav lokala exempel på hur svenska städer arbetat för att bli ledande inom cykling. Helsingborg – vinnare av Kommunvelometern 2022 – delade med sig av sina metoder, redovisade hur de exempelvis utformat cykelgator samt vilka kampanjer som genomförts för att stärka cykelkulturen lokalt. Växjö talade bland annat om sin metod för cykelbibliotek, sina EU-projekt, om utformningsprinciper och om sitt prioriterade cykelvägnät.

Emma Kangas (t.v) och Anne-Marie Frisell (t.h) föreläste om Helsingborgs arbete vilket resulterat i toppresultat i årets kommunvelometer. Foto: Sara Majkic

Konferensen kompletterade kunskapsinhämtningen med kunskapsutbyte. Under flera workshops fick medlemmarna bidra till arbetsgruppernas arbete, föreningens politiska program och föra dialog kring hur cykelfrämjandet kan bli ännu bättre runtom i svenska kommuner och regioner.

Prisutdelning av årets Cyklistvelometer i kategorin Små kommuner. Foto: Sara Majkic

Under banketten på Teleborgs slott skedde bland annat prisutdelningen inom årets Cyklistvelometer. Vänersborg, Karlstad och Linköping är enligt cyklisterna årets bästa kommuner att cykla i. Medlemmarna bidrog med korta och underhållande dragningar om bland annat cykelkampanjer och bilfritt liv med barn.

Växjö kommun visade under sina guidade turer bland annat hur staden utformat sin infrastruktur, byggt säkert cykelgarage och bevarat och utvecklat grönområden och naturreservat för medborgarna, såsom Bokhultet.

Bokhultet i Växjö. Foto: Samuel Williams

Föreningen riktar ett stort tack till alla talare och medlemmar, och ett särskilt tack till Växjö kommun för sitt generösa bidrag och arbete som medarrangör.

Omslagsbild: Samuel Williams