Valberedningen efterlyser nomineringar till föreningens styrelse och sammankallande till arbetsgrupper

svenskacykelstader Nyheter

Meddelande från valberedningen.

Är du en politiker med uppdrag i någon av våra kommuner eller regioner? Tjänsteperson i en av våra medlemsorganisationer som vill engagera dig mer med särskilda frågor inom cykling? Se hit!

Nu startar nomineringstiden till styrelsen för föreningen. Vi har gett kansliet i uppdrag att samla in nomineringar och vore tacksamma om ni kan dela detta inom era organisationer. Till styrelsen väljs politiker med uppdrag som kopplas till cykling i en medlemskommun eller medlemsregion. 

Årsmötet kommer även utse sammankallande och vice-sammankallande till föreningens nystartade arbetsgrupper: infrastruktur, mikro-mobilitet, resvanor, drift och underhåll samt regioner för cykling. Till sammankallande och vice-sammankallande i arbetsgrupperna väljs tjänstepersoner från föreningens medlemsorganisationer.

Man kan nominera sig själv eller andra till och med den 21 mars via: info@svenskacykelstader.se

Kontakta oss gärna om ni har några frågor!

Vänligen,

Valberedningen
Emma Berginger (MP) emma.berginger@riksdagen.se 072 467 61 13
Louise Eklund (L) louise.eklund@liberalerna.se 070 231 43 19
Ulrika Jörgensen (M) ulrika.jorgensen@riksdagen.se 072 467 61 46
Muharrem Demirok (C) muharrem.demirok@linkoping.se 073-675 76 79

Foto: Mostphotos/ Igor Stevanovic