Valberedningen efterlyser nomineringar till föreningens styrelse och till valberedningen

svenskacykelstader Nyheter

Meddelande från valberedningen.

Är du en politiker med uppdrag i någon av våra kommuner eller regioner? Se hit!

Nomineringar till styrelsen

Nu startar nomineringstiden till styrelsen för föreningen. Vi har gett kansliet i uppdrag att samla in nomineringar och vore tacksamma om ni kan dela detta inom era organisationer. Till styrelsen väljs politiker med uppdrag som kopplas till cykling i en medlemskommun eller medlemsregion. Nytt för i år är att politiker till styrelsen väljs med saxade val på ett uppdrag om (2) år. Under en övergångsperiod väljs vid årsmötet 2023 hälften av ledamöterna i styrelsen på en period av ett år, och övriga på två år. Uppdragen som ordförande och vice ordförande väljs om varje år.

Nomineringar till valberedningen

Årsmötet efterlyser även nomineringar av politiker med uppdrag kopplade till cykling till valberedningen. Valberedningen består av minst två och högst fem personer.

Man kan nominera sig själv eller andra till och med den 24 mars via: info@svenskacykelstader.se

Kontakta oss gärna om ni har några frågor!

Vänligen,

Valberedningen
Emma Berginger (MP) emma.berginger@riksdagen.se 072 467 61 13
Louise Eklund (L) louise.eklund@riksdagen.se 070 231 43 19
Ulrika Jörgensen (M) ulrika.jorgensen@regionhalland.se 072 467 61 46
Muharrem Demirok (C) muharrem.demirok@riksdagen.se 073-675 76 79

Foto: Mostphotos/ Igor Stevanovic