Föreningens vårträff – fysisk planering och kombinationsresor som underlättar cykling

svenskacykelstader Nyheter

Föreningen genomförde sin första fysiska träff efter pandemin den 8 juni i Stockholm. Dagen var fylld av goda exempel om hur cykelplaneringen utvecklas i Sverige. Flera talare återkom till temat om målbilder – såväl i påverkansarbete som i fysisk infrastrukturplanering.

På temat hållbarhet inom transporter hördes flera föreläsningar på hur cykeln och kollektivtrafiken kan komplettera varandra. Konkreta studier och försök presenterades som haft syftet att underlätta att ta cykeln till – och med – på bussar och tåg. 

Karin Ryberg från Västtrafik om konceptutvecklingen för en cykelvänlig kollektivtrafik. Foto: Sonja Nettelbladt

Under dagen talade bland andra Lars Strömgren, Cykelfrämjandets tidigare ordförande och numera vd Samhällsbyggarna, talar kring ämnet hur vi får fler att cykla. Region Stockholm presenterade sin färska cykelplan med nedslag i ämnet kombinationsresor vilket kompletterades av Västtrafik/Västra Götalandsregionen som föreläste om sin konceptutveckling för en cykelvänlig kollektivtrafik. Stockholms stad visade exempel från implementeringen av sin cykelplan – både i en presentation och genom en guidad tur runt staden. Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, inledde med att berätta om Stockholms cykelsatsningar.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Stockholms stad. Foto: Samuel Williams
Stockholm stad höll i guidade cykelturer runt staden. Foto: Sonja Nettelbladt

Föreningen riktar ett stort tack till alla talare och medlemmar, och ett särskilt tack till Region Stockholm och Stockholms stad för deras engagemang under nätverksträffen.

Omslagsbild: Sonja Nettelbladt