Efter årsmötet 2022: ny ordförande och nyinval i styrelsen

svenskacykelstader Nyheter

Vid årsmötet den 27 april valdes Christina Bernhardsson (S) från Umeå till ny ordförande för föreningen:

– Jag ser fram emot att sätta handling i verksamhetsplanen och driva cykelfrågorna framåt under det här viktiga året. Vi är ett avlångt land där det råder olika förutsättningar från norr till söder. Vi ska fortsätta vara en stark röst för att skapa säkra cykelvägar oavsett plats på kartan – såväl i städerna som på landsbygden, säger hon.

Therése Metz (MP) valdes in som ny ledamot och Anja Johansson (S) och Mathias Lindow (L) blev ordinarie ledamöter. Gustav Hemming (C), Sofia Stynsberg (M), Anders Samuelsson (C) och Mats Werne (L) fick förnyat förtroende. Även Peter Zethraeus (M) fick förtroendet att fortsätta som suppleant. Valberedningen fick i uppdrag att utse en ledamot och fler suppleanter för kommande år och de väntas under hösten utlysa att de tar in nomineringar.

Med den verksamhetsplan som fastställdes för 2022-2024 så fortsätter Svenska Cykelstäders proaktiva satsningar för att höja cyklingens status i syfte att nå ökad cykling och att skapa bättre förutsättningar för kommuner och regioner som främjar cykling runtom i landet.

Fastställda årsmöteshandlingar

Den nya styrelsen för Svenska Cykelstäder består av:

Christina Bernhardsson (S), ordförande, Umeå (foto: Socialdemokraterna Umeå)
Gustav Hemming (C), vice ordförande, Region Stockholm (foto: Pressbild)
Sofia Stynsberg (M), Växjö (foto: Alexander Hall)
Anders Samuelsson (C), Jönköping (foto: Anna Hållams)
Anja Johansson (S), Luleå (foto: Pressbild)
Mats Werne (L), Helsingborg (foto: Pressbild)
Therése Metz (MP), Gävle (foto: Albin Bogren)
Mathias Lindow (L), Österåker (foto: Pressbild)
Peter Zethraeus (M), suppleant, NackaOmslagsbild: Oleksandr Latkun/Mostphotos