Cykelstäderna deltar på cykelmässa

Emil Törnsten Nyheter

Lördag den 17 mars kl. 11.30 är Svenska Cykelstäder medarrangör till ett panelsamtal om cyklingspolitik på Svenska Cykelmässan i Kista, Stockholm. I panelen finns några av landets ledande cykelpolitiker.  Varför är det viktigt att satsa på cykling? Vilka utmaningar står vi för inför framtiden? Vilka faktorer är de viktigaste att fokusera på? Vilken roll har politiker på kommunal och regional nivå? …

ÅF går in som associerad medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Under parollen ”Providing leading solutions for generations to come” går ingenjörs- och designföretaget ÅF in som associerad medlem i Svenska Cykelstäder. Cykeln är en självklar del av hållbar mobilitet och framtidens städer, vilket är något som ÅF redan idag arbetar mycket med. Ökad cykling är en lösning på många av de utmaningar som kommer göra världen bättre för kommande generationer, …

Cykelgator i fokus vid Linköpingsträff

Emil Törnsten Nyheter

I samband med den nationella cykelstrategin föreslog regeringen ett antal lagändringar. Ett är att införa cykelgator (ibland kallat cykelfartsgator) i lagstiftningen, något som redan testats i bland annat Linköping. Temat var därför passande när Cykelstäderna möttes i just Linköping den 11-12 januari.  Är fler cykelgator önskvärda? I vilka situationer kan blandade trafikytor användas, och i vilka inte? Hur påverkar detta diskussioner …

JM in i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Hus- och stadsdelsbyggarna JM blir associerad medlem i Svenska Cykelstäder. De flesta cykelresor börjar och slutar vid en byggnad, vilket gör det viktigt att tänka cykel ”hela vägen”. – På JM vill vi uppmuntra våra kunder att använda cykeln i större omfattning. Vi tror att cykeln som transportmedel är en del av en hållbar livsstil och vi vill bidra till …

Danderyd blir Cykelstädernas 27:e medlemskommun

Emil Törnsten Nyheter

Danderyd blir den 27:e kommunen att ta plats i Svenska Cykelstäder. Kommunen satsar stort på att förbättra förutsättningarna för cykling och välkomnas nu in Cykelsveriges finrum. För att platsa i Svenska Cykelstäder krävs höga ambitioner att förbättra förutsättningarna för vardagscykling. Danderyd är en sådan kommun. Styrelsen godkände kommunens medlemsansöken på sitt möte den andra februari. De har till exempel varit snabba med …

Tornet rullar in i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Tornet AB går nu in som medlemmar i Svenska Cykelstäder, en förening som målmedvetet arbetar för cykelns och cyklingens möjlighet att bidra till hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer. – Med våra erfarenheter om var och hur vi bygger våra fastigheter är jag övertygad om att vi kan bidra till föreningens fortsatta arbete. Vi är givetvis även intresserade av det kunskapsutbyte …

Svenska Cykelstäder önskar god jul!

Emil Törnsten Nyheter

Ännu ett framgångsrikt år i arbetet för mer tillgängliga, framkomliga, hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer går till ända! Varför har året varit så framgångsrikt, undrar den bistre som tycker att Sverige aldrig blir något cykelland. Jo, många små steg tas som tillsammans blir stora: Svenska kommuner vågar testa saker de inte gjort förut. Mobila cykelparkeringar, totalentreprenad vid cykelvägsbyggen, cykelbibliotek, och hyrcykelsystem som är tillgängliga …