Svensk Cykling och Svenska Cykelstäder nya partners i 2030-sekretariatet

Emil Törnsten Nyheter

Svensk Cykling och Svenska Cykelstäder är ny partner i 2030-sekretariatet, som jobbar för att Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Sekretariatet ser det som en mycket viktig strategisk förstärkning inom beteendedelen av omställningen, som ges hög prioritet detta valår.

– Svenska Cykelstäder representerar de bästa cykelkommunerna, och har som mål att bli en välkänd opinionsbildare för att fler ska välja cykeln oftare. Det gör vi bland annat genom att aktivt söka samarbete med andra, och därför ser vi fram emot att bli nya medlemmar i 2030-sekretariatet, säger Henrik Oretorp, ordförande för Svenska Cykelstäder.

2030-sekretariatet har nu drygt 70 partners inom Bilen, Bränslet och Beteendet, därtill en referensgrupp där alla de sju riksdagspartier som står bakom transportsektorns klimatmål till år 2030 ingår. 2030 välkomnar särskilt att cyklingen nu tar en ökad plats.

– Cykling är klimatsmart, yteffektivt, bra för hälsan, har låga kostnader för infrastruktur och liten belastning för hushållens plånbok. Men i diskussionen om framtidens hållbara transporter har cyklingen ofta en alltför liten roll, och därför är vi mycket glada att Svensk Cykling och Svenska Cykelstäder nu kommer med i 2030-sekretariatet, säger Jakob Lagercrantz, initiativtagare till 2030-sekretariatet.

– Vi ser partnerskapet som en möjlighet att föra in cykling som en viktig komponent i diskussionerna om 2030-målet för transportsektorn, och att föra in ett fokus på aktiv mobilitet och hälsa. 2030-sekretariatet ger oss också kontakt med andra nyckelaktörer än de vi redan har, säger Klas Elm, VD för Svensk Cykling.

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, 0708-173 808, Henrik Oretorp, Svenska Cykelstäder, 070-334 75 13 eller Klas Elm, Svensk Cykling, 070-458 01 08. Se även www.2030-sekretariatet.se