Danderyd blir Cykelstädernas 27:e medlemskommun

Emil Törnsten Nyheter

Danderyd blir den 27:e kommunen att ta plats i Svenska Cykelstäder. Kommunen satsar stort på att förbättra förutsättningarna för cykling och välkomnas nu in Cykelsveriges finrum.

För att platsa i Svenska Cykelstäder krävs höga ambitioner att förbättra förutsättningarna för vardagscykling. Danderyd är en sådan kommun. Styrelsen godkände kommunens medlemsansöken på sitt möte den andra februari. De har till exempel varit snabba med att bygga cykelöverfarter sedan det infördes i lagstifningen. Nu finns mer än ett dussin sådana i den, till ytan, lilla kommunen norr om Stockholm. En annan styrka är de satsningar på pendlingscykling som gjorts, bland annat med sopsaltning för att optimera förutsättningarna för året runt-cykling.

Men något som verkligen för Danderyd i riktningen mot att bli en bättre cykelstad är att man försöker integrera cykling i alla beslut som rör samhällsplanering, och har tagit fram en mångfald av strategier, planer och riktlinjer för detta. Den politiska ledningen satsar också relativt stora ekonomiska medel per invånare på cykelinfrastruktur – något som såklart gynnar samhällsekonomin i stort.

Vi önskar dem varmt välkomna till föreningen! Läs mer om deras cykelplanering här.

 

Är din kommun, region eller organisation intresserade av medlemskap i Svenska Cykelstäder? Kontakta oss på: info@svenskacykelstader.se